Eleccions a la Junta d'Escola de l'EPSEVG (Renovaci贸 Parcial) juny 2017

Eleccions a Director/a de l'EPSEVG 2012

CALENDARI ELECTORAL PER A LA RENOVACI脫 PARCIAL DE LA JUNTA D’ESCOLA DE L’EPSEVG 2017

(Convocat i aprovat pel Director 24/04/2017) - Convocat貌ria Eleccions

Calendari Electoral- Calendari

Normativa d'escola: Reglament de l'EPSEVG

Normativa eleccions: Normativa de votaci贸 en urna electr貌nica

9 de maig Tancament del Cens Electoral
17 de maig

Publicaci贸 del Cens electoral provisional

Cens PDI-A EPSEVG
Cens PAS EPSEVG
Cens Estudiants de Grau i M脿ster EPSEVG

18, 19 i 22 de maig Presentaci贸 d’esmenes al cens electoral provisional (per escrit al registre d’entrada fins a les 13.00 h. del dia 22)
Impr猫s reclamaci贸 cens
23 de maig

Reuni贸 de la Junta Electoral de l'EPSEVG (19-05-2017)
Acords de la reuni贸 de la Junta Electoral
Sorteig dels membres de la mesa
Membres de la mesa

24 de maig

Publicaci贸 del cens definitiu

Cens PDI-A EPSEVG
Cens PAS EPSEVG
Cens Estudiants de Grau i M脿ster EPSEVG

25, 26,29 i 30 de maig

Presentaci贸 de candidatures (al registre d’entrada de 9 a 13.00 h. fins al dia 30)
Sol·licitud de candidatura individual
Sol·licitud de candidatura col·lectiva

31 de maig

Proclamaci贸 provisional de candidatures

Llistat Candidatures Provisionals

1, 2 i 5 de juny

Impugnaci贸 de les candidatures (per escrit al registre d’entrada fins a les 13.00 h. del dia 5)
Impr猫s reclamaci贸 de candidatures

7 de juny

Proclamaci贸 definitiva de les candidatures

Llistat Candidatures definitives

8, 9,12 i 13 de juny Campanya electoral 
14, 15 i 16 de juny Votacions Electr貌niques (des de les 10 h AM del dia 14 fins a les 10 h AM del dia 16)
16 de juny

Proclamaci贸 provisional de les persones elegides

PDI-A EPSEVG

PAS EPSEVG

Estudiants de Grau i M脿ster EPSEVG

19 i 20 de juny

Impugnaci贸 dels resultats provisionals (per escrit al registre d’entrada fins a les 13.00 h. del dia 20)

21 de juny Proclamaci贸 definitiva de les persones elegides

 

REPRESENTANTS A ELEGIR

5 Representants Professorat doctor amb vinculaci贸 permanent (PDI A)
2 Representants Personal d'Administraci贸 i Serveis (PAS)
15 Representants Estudiantat de Grau i M脿ster (EGM)
S贸n elegibles totes les persones que figurin al cens electoral (exceptuant els membres nats) i que hagin presentat candidatura.