Especials campus EPSEVG

Centre Tecnològic

Recerca, desenvolupament, innovació i transferència de tecnologia.

 

European Project Semester (EPS)

Innovative training international programme  

 

Càtedra Accessibilitat

Arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom.

   

Biblioteca

Espais per a l'estudi, individual o en grup, amb xarxa Wifi.