Biblioteca

Espais per a l'estudi, individual o en grup, amb xarxa Wifi.

La Biblioteca de l'EPSEVG posa a disposició de la col·lectivitat universitària (estudiants, PDI, PAS...) i també de la comunitat vilanovina tot un seguit de col·leccions, recursos i serveis per contribuir a la consecució dels seus objectius acadèmics. La biblioteca compta amb uns espais i equipaments adients a les diferents necessitats informatives i de formació, així com una bibliotècnica digital que permet cercar i recuperar documents electrònics de caràcter cientificotècnic. Per a més informació, visita la pàgina web de la Biblioteca de l’EPSEVG.