Vés al contingut (premeu Retorn)

Jornades de Portes Obertes Virtuals

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)

promocio.epsevg@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F006 Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment)

Informació sobre l'oferta d'estudis de la UPC i enquesta de satisfacció en la incorporació al món universitari. Jornada de Portes Obertes Virtuals de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú el 24 d'abril de 2020.

Legitimació

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament.

Destinataris

El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de G Suite.
La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de G Suite.
Farem servir una infraestructura virtual d’acord amb un model de computació en el núvol a través de Google i a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield.
Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat