Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmit: 01.02 - Accés als estudis de grau per a estudiants que hagin cursat estudis universitaris oficials estrangers

Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster

La convalidació d’estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials correspon a la universitat espanyola a la qual l’interessat hagi sol·licitat la convalidació per prosseguir els seus estudis. Poden ser objecte de convalidació els estudis universitaris estrangers, tant si han acabat amb l’obtenció d’un títol com si no (Reial decret 967/2014).

Qui pot accedir:

 

Requisits per a l’admissió als estudis:


El procediment d'accés a la Universitat varia en funció del nombre de crèdits convalidats:

Com sol·licitar-ho:

Lliurant a la seu electrònica UPC la sol·licitud de Canvi d'universitat i/o estudis universitaris i la documentació en el termini que estableix el Calendari de Tràmits Acadèmics de l'EPSEVG per al curs corresponent.

Documentació:

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica.

Si presenten fotocòpies compulsades davant notari a Espanya o per les representacions diplomàtiques o consulars d’Espanya en el país d’on procedeixi el document, no serà necessària la presentació simultània dels documents originals.

Així mateix, tots els documents han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català (Art 15.1 de la Llei 39/2015).

Resolució:

La resolució del reconeixement/convalidació inclou totes les assignatures del pla d’estudis, excepte el treball de fi de grau/màster. Només es resol el reconeixement de les matèries que sol·licita l’estudiant.

L'estudiant admès haurà de formalitzar la matrícula al setembre (Q1) o al febrer (Q2) els dies indicats a la resolució definitiva que es publicarà cada quadrimestre.

Consulta la resolució definitiva

Oferta de places:

Nombre de places: Acord CG/2019/07/11, d'11 de desembre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'oferta de places de nou accés als estudis UPC 2020-2021.

 

ESTUDIS

PLACES

Grau en Enginyeria Informàtica

5

Grau en Enginyeria Mecànica

12

Grau en Enginyeria Elèctrica

4

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

4

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

10