Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmit: 01.03 - Accés als estudis de grau per Canvi d'Universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

 

Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster (NAGRAMA).

Punt 1.1.B. Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

Els estudiants que volen canviar d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l'admissió directament a un centre/estudi sense haver d'obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció, si se'n reconeix un mínim de 30 ECTS, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.1. d'aquesta normativa, i si compleixen els criteris que s'especifiquen a continuació:

 

Qui pot accedir per aquesta via:

Requisits per a l'admissió als estudis

Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants que estan en algunes de les situacions següents:

Aquestes restriccions no s'apliquen als estudiants que han cursat un pla d'estudis a la UPC que ja està extingit i no l'han finalitzat.

Els centres podran establir criteris complementaris d'admissió, amb l'objectiu de maximitzar l'ocupació de les places ofertades. Aquests criteris han de ser públics.

Com sol·licitar-ho:

Lliurant a la seu electrònica UPC la sol·licitud de Canvi d’universitat i/o estudis universitaris i la documentació  en el termini que estableix el Calendari de Tràmits Acadèmics de l'EPSEVG per al curs corresponent.

Imprès de sol·licitud

Documentació:

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

Resolució:

La resolució del reconeixement/convalidació inclou totes les assignatures del pla d’estudis, excepte el treball de fi de grau/màster. Només es resol el reconeixement de les matèries que sol·licita l’estudiant.

L'estudiant admès ha de formalitzar la matrícula al setembre (Q1) o al febrer (Q2) els dies indicats a la resolució definitiva que es publicarà  cada quadrimestre.

Resolució definitiva canvi d'estudis

Oferta de places:

Nombre de places: Acord CG/2019/07/11, d'11 de desembre de 2019, del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'oferta de places de nou accés als estudis UPC 2020-2021.

ESTUDIS

PLACES

Grau en Enginyeria Informàtica

5

Grau en Enginyeria Mecànica

12

Grau en Enginyeria Elèctrica

4

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

4

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

10