Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmit: 03.03 - Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris

Informació General

El reconeixement de crèdits és l'acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

Quan els crèdits superats en uns ensenyaments oficials s’han obtingut en una universitat estrangera, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com assignatures o crèdits convalidats.

Cal tenir present:

Com fer la sol·licitud

A través de la Seu Electrònica de la UPC, emplenant la Instància al Director/Directora per temes acadèmics de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i adjuntant la següent documentació:

En el cas d’estudiants que vulguin reconèixer estudis universitaris fets a l’estranger, els documents acadèmics han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d’anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Preu

Després de presentar la sol.licitud, contactarem amb la persona interessada per informar de la taxa corresponent (establerta al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya). El pagament es farà amb targeta de crèdit a través de l'e-secretaria, Impresos i pagaments.

Quan estigui abonada aquesta taxa s'iniciarà el tràmit de Reconeixement de crèdits.

Termini de sol·licitud

Consulta el Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució dels reconeixements / convalidacions de crèdits

Resolució

La persona interessada rebrà una comunicació amb la proposta de reconeixements de l'EPSEVG, que ha de ser ratificada per l'òrgan competent de la UPC.

Modificació de la matrícula

Un cop finalitzat el tràmit, l’estudiantat ha de modificar la matrícula (que serà condicional pendent de la resolució definitiva) d'acord amb l'informe rebut de l’EPSEVG per tal que les assignatures reconegudes o convalidades li constin al seu expedient.

Un cop l’òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera en ferm.