Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques Externes - Empresa

Pràctiques Externes

Els serveis professionals de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) posen en contacte als estudiants de Graus i Màsters amb el mercat laboral creant relacions directes entre la Universitat i les Empreses.

El nostre equip pot orientar a la vostra empresa en la comprensió del món universitari i en el coneixement de l'oferta educativa de l’EPSEVG, i ajudar-vos a triar entre diverses eines de captació i ocupació.

Què és una pràctica acadèmica externa?

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) promou la participació dels seus estudiants de Grau i de Màsters universitaris, en pràctiques professionals a realitzar en empreses, institucions o entitats públiques o privades d'àmbit nacional o internacional, i en la pròpia universitat, per completar i enriquir la seva formació universitària.

Les pràctiques de l'estudiant universitari es realitzen sota la supervisió de l'escola, i constitueixen una activitat formativa que té per finalitat:

Convenis de Cooperació Educativa

Les pràctiques acadèmiques externes es regularitzen mitjançant Convenis de Cooperació Educativa que signen l’empresa, l’estudiant i la universitat, per un període i hores determinades. El conveni ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa, quedant així definits els objectius en el pla de treball que cal annexar al conveni.

Atès el caràcter formatiu d’aquestes pràctiques, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. Tot i així, l’empresa ha de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social en qualitat d’empresaris, tal com explicita l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre. Trobareu més informació del procediment per donar d'alta a un estudiant a la Seguretat Social i la normativa al respecte a www.upc.edu/cce.

Per què fer un conveni?

D'acord amb la normativa de pràctiques externes de la UPC:

Un cop acordat amb l'empresa i l'estudiantat la formalització del conveni, l'alumne s'adreçarà al SIAE - Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat - del Campus per lliurar els documents, tots emplenats i segellats per l'empresa i l'estudiantat com a mínim una setmana abans de la data d'inici del conveni.

Documentació necessària:

Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials dels convenis, així com les baixes i les pròrrogues, s’han de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

En el cas de finalitzar el període de pràctiques abans de la data establerta en el conveni, l'estudiant haurà de comunicar-ho al centre i fer-hi arribar el document de diligència de baixa al SIAE presencialment o mitjançant el Demana EPSEVG.

Contacta amb nosaltres

 • Unitat de Relacions Universitat-Empresa
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
  Av. Víctor Balaguer, 1, planta 0 (Oficina Oberta)
  08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

  Sergi Menargues Muñoz
  Tel.: + 34 93 896 72 96
  e-mail: sergi.menargues@upc.edu

 • Horari general d'atenció

  Matins:
  Dilluns - Divendres 9.30h - 14.00h

  Tardes:
  Dimecres: 15:00 a 17:30h

 • Horari juny, juliol i setembre

  Matins:
  Dilluns - Divendres 9.30h - 14.00h

  Tardes:
  Tancat