Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques Externes - Estudiants

Pràctiques Externes

A través de les pràctiques acadèmiques externes l'estudiantat pot realitzar una estada temporal tutoritzada en una empresa amb l'objectiu de desenvolupar tasques pròpies de l'exercici professional i complementar la formació universitària.

Què és una pràctica acadèmica externa?

Es tracta d'una activitat de naturalesa formativa realitzada per l’estudiantat i supervisada per la universitat, amb l’objectiu de permetre’l aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el prepari per a l'exercici d'activitats professionals, faciliti la seva ocupabilitat i fomenti la seva capacitat innovadora.

Aquestes pràctiques es poden fer en empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat.

Convenis de Cooperació Educativa

Les pràctiques acadèmiques externes es regularitzen mitjançant Convenis de Cooperació Educativa que signen l’empresa, l’estudiant i la universitat, per un període i hores determinades. El conveni ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa, quedant així definits els objectius en el pla de treball que cal annexar al conveni.

Atès el caràcter formatiu d’aquestes pràctiques, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball. Tot i així, l’empresa ha de donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social. 

Modalitats

Les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars, en funció de si s’incorporen o no a l’expedient acadèmic de l’estudiant. L’EPSEVG aposta per les pràctiques curriculars perquè aquestes estan integrades i avaluades dins de l’expedient acadèmic de l’estudiant, complementant la formació rebuda i facilitant un contacte amb el món del treball.

D'acord amb la normativa de pràctiques externes de la UPC:

Un cop acordat amb l'empresa i l'estudiantat la formalització del conveni, l'alumne s'adreçarà al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat del Campus (SIAE) per lliurar els documents, tots emplenats i segellats per l'empresa i l'estudiantat com a mínim una setmana abans de la data d'inici del conveni.

Documentació necessària:

Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials dels convenis, així com les baixes i les pròrrogues, s’han de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

En el cas de finalitzar el període de pràctiques abans de la data establerta en el conveni, l'estudiant haurà de comunicar-ho al centre i fer-hi arribar el document de diligència de baixa al SIAE presencialment o mitjançant el Demana EPSEVG.

Crèdits que es poden reconèixer i documentació, per als Graus i Màsters en Enginyeria

Les pràctiques curriculars poden ser reconegudes en l'expedient com:

Consulteu la normativa de les pràctiques en empresa . Els impresos que cal emplenar es troben a l'apartat de Documentació.

Documentació per a l’avaluació