Vés al contingut (premeu Retorn)

Què necessites?

Destinatari

Necessitat

Servei

Telèfon

Estudiant
Certificats, trasllats d'expedients, informació relacionada amb l'expedient, pràctiques en empresa, títols.
Serveis d'informació i atenció a l'estudiantat (SIAE)
Estudiant
Compulses de documents, gestions relacionades amb la matrícula.
Serveis d'informació i atenció a l'estudiantat (SIAE)
PDI
Horaris, reserves d'aules.
Serveis d'informació i atenció a l'estudiantat (SIAE)
PDI/PAS
Claus i accessos automatitzats.
Recepció
PDI/PAS
Correu ordinari, intern, paqueteria.
Recepció
PDI/PAS/Estudiant
Gestionar el carnet UPC, reciclatge de material (tòners, papar,...), farmaciola.
Recepció
PDI
Subministrament de material divers d'aules.
Recepció
PDI/PAS
Control i seguiment del pressupost del centre.
Servei d'economia
PDI
Assessorament en tots els àmbits de la gestió econòmica i la normativa econòmica vigent.
Servei d'economia
PDI/PAS
Gestionar les compres de béns i serveis, fer inventari d'equips.
Servei d'economia
PDI/PAS
Comunicar als proveïdors els pagaments realitzats i atendre les seves consultes.
Servei d'economia
PDI/PAS/Estudiant
Connexió a la xarxa (wifi, cable,...).
Serveis TIC
PDI/PAS/Estudiant
Comptes d'usuari, software i llicències.
Serveis TIC
PDI/PAS/Estudiant
Sistemes multimèdia, audiovisuals i videoconferència; préstec de material.
Serveis TIC
PDI/PAS
Sistemes d'informació (webs, aplicacions).
Serveis TIC
Estudiant
Dipòsit d'exàmens, bibliografia docent.
Biblioteca
PDI/PAS/Estudiant
Reserva de sales de treball en grup, préstec de portàtils i altres equipaments.
Biblioteca
Estudiant
Marxar a una universitat estrangera.
Relacions Internacionals
Estudiant
Cursar l'European Project Semester.
Relacions Internacionals
PDI/PAS
Informació, suport i gestió econòmica en projectes i convenis de recerca.
Unitat de Suport a la Recerca
PDI/PAS
Contractació de personal de recerca
Unitat de Suport a la Recerca
PDI/PAS/Estudiant
Registre de documents
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI
Suport a l'equip directiu i òrgans de govern
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS/Estudiant
Atencions protocol·làries, actes d'Inauguració i Graduació
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS/Estudiant
Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS/Estudiant
Difusió d’esdeveniments de la comunitat, proporcionar material promocional, assistència a fires i instituts
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS
Jornades de Portes Obertes, Tastets d’Enginyeria (tallers)
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
PDI/PAS/Estudiants
Gestió, manteniment tècnic i informàtic dels laboratoris i tallers.
Serveis Tècnics de Laboratori
PDI/PAS/Estudiants
Compres d'equipament i material fungible. Préstec de material.
Serveis Tècnics de Laboratori
PDI/PAS/Estudiants
Suport i assessorament tècnic. Circuits impresos, 3D, tall làser, disseny pràctiques, mecanitzats i prototips.
Serveis Tècnics de Laboratori
PDI/PAS/Estudiants
Prevenció de riscos laborals. Gestió de residus.
Serveis Tècnics de Laboratori