Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari i Procediment

Oferta de places

Reunions informatives

13 de febrer de 2019 a les 16.00h. Sala de Juntes

14 de febrer de 2019 a les 12.30h. Sala de Juntes

Mobilitat Curs 2019-2020

Beques Mobilitat

Sol·licitud de places (e-secretaria) Del 18 al 24 de febrer de 2019
Entrega documentació i acreditació idioma (mitjançant tiquet aplicació demana)
Resolució de places concedides 1 de març de 2019
Acceptació de la plaça assignada Del 2 al 5 de març de 2019
Reunions informatives específiques

Mobilitat Q1 2019-20: 21 de març de 2019

Mobilitat Q2 2019-20: Octubre

Mobilitat 2019-20

Per obtenir una plaça de mobilitat és imprescindible passar per un procés de selecció que implica els següents passos:

A tenir en compte:

Un cop rebudes les sol·licituds dels estudiants, la Oficina de Relacions Internacionals les prioritzarà i assignarà les places seguint criteris objectius com la nota mitja de l’expedient, la documentació lliurada, nivell d’idiomes etc.

Visualitzareu la plaça que us ha estat assignada a l’apartat de Mobilitat d’e-secretaria on caldrà que l’accepteu o denegeu dins del termini establert.

Un cop teniu assignada una plaça de mobilitat, cal seguir els passos següents:

 1. Application Form a la universitat de destí.

  Heu d’omplir el formulari d'admissió i aportar tota la documentació que us sol·liciti la universitat de destí dins del termini establert per fer-ho tenint en compte que cada universitat té un termini diferent. Un cop us arribi la confirmació que heu estat acceptats a la universitat de destí, cal que feu arribar còpia de la carta o e-mail d’acceptació a l’oficina de relacions internacionals amb les dates de l’estada.

 2. Acord Acadèmic: és el document que detalla els estudis que es faran a la universitat de destí i les assignatures per les que es convalidaran a la tornada. És responsabilitat de l’estudiant aportar els programes de les assignatures que vol cursar a la universitat de destí al coordinador de la seva titulació per tal que valori si la convalidació és possible o no. Aquest document ha d’estar signat pel coordinador de la titulació i el cap d’estudis.

 3. Learning Agreement: és el document on es detallen les assignatures que es realitzaran a la universitat de destí. Aquest document ha d’estar signat i segellat per les tres parts: estudiantat, universitat d’origen i universitat de destí.

 4. Assegurança obligatòria:

 5. Informació compte bancari:
  Si heu demanat alguna beca per a la mobilitat, és necessari que completeu la informació del compte bancari que apareix a l’apartat de mobilitat de l’e-secretaria. Aquest pot ser el mateix compte que feu servir per a la matricula o un de diferent però és imprescindible que l’estudiant sigui un dels titulars del compte.
 6. En el cas de fer la sol·licitud de la beca Erasmus+, també haureu de completar la següent documentació:
 7. Matricula a l'EPSEVG:

  La matrícula de l’EPSEVG la realitzareu per internet a partir del dia que tingueu assignat a l’e-secretaria.

Un cop us incorporeu a la universitat de destí, heu de fer arribar a l’Oficina de relacions internacionals els següents documents signats i segellats. Podeu enviar els documents originals per correu postal o bé una còpia escanejada dels documents mitjançant un tiquet a Demana EPSEVG amb el tema d’ajuda: USD Mobilitat / Outgoing (Estudiantat):

 1. Certificat d’incorporació

 2. Learning agreement
 3. Proposta de projecte:
  En el supòsit que realitzeu el Treball Final de Grau durant la vostra estada de mobilitat, caldrà que ens feu arribar, al llarg del primer mes de la vostra estada, la proposta del projecte que realitzareu a l’estranger.
  Model proposta projecte

Una vegada finalitzada l’estada de mobilitat, haureu de regularitzar la vostra estada acadèmica aportant la següent documentació:

 1. Certificat d’Estada

  Aquest certificat detalla la data d’inici i data final de l’estada, ha de ser original i estar signat i segellat per la universitat de destí. Heu de tenir en compte que la data del certificat no pot ser anterior a la data de finalització de l’estada i que no s’admetran certificats que presentin correccions.

 2. Certificat de notes

  Depenent la universitat on s’hagi fet la estada, és possible que entreguin el certificat de notes a l’estudiant o bé que l’enviïn directament a l’oficina de relacions internacionals de l’EPSEVG. En el supòsit que entreguin les notes a l’estudiant només s’acceptarà el document original, en canvi si és la universitat qui envia les notes directament a l’escola s’acceptarà tant document en paper com digital.

 3. Treball Final de Grau

  Si heu realitzat el vostre treball final de grau (TFG) durant la vostra estada de mobilitat haureu de proporcionar a l’oficina de relacions internacionals:

 4. Sol·licitud de convalidació de crèdits acadèmics
 5. Sol·licitud de reconeixement de crèdits optatius per mobilitat

  Segons la normativa acadèmica del centre, és possible reconèixer fins a 3 ECTS optatius per haver realitzat una estada de mobilitat. A aquests crèdits se’ls pot afegir 3 ECTS addicionals per activitats Aprèn i ensenya si, a la tornada, realitzeu un informe de la vostra estada i compartiu l’experiència davant altres estudiants de l’escola en una sessió informativa de mobilitat.

 6. Enquesta de mobilitat EPSEVG

 7. Tràmits beca Erasmus+

  Si heu estat beneficiaris d’una beca Erasmus+ al finalitzar la vostra estada acadèmica, rebreu per correu electrònic un enllaç per tal que completeu el test final d’idiomes i l’enquesta de mobilitat Erasmus+.