Vés al contingut (premeu Retorn)

Comunicat del Director EPSEVG al PDI del 09-04-2020

Comunicat del Director EPSEVG al PDI del 09-04-2020

El passat dijous dia 9 d’abril de 2020, el Director de l’EPSEVG va adreçar un correu a tot el PDI de l’Escola on, en primer lloc, desitjava a que tots i totes estiguessin bé de salut.

En el correu parlava de que des que es va suspendre l’activitat acadèmica presencial als centres docents de la UPC el dia 13 de març s’havia aconseguit en un temps rècord i amb l’esforç de tots passar d’una universitat presencial a una universitat no presencial amb força èxit. Durant aquest temps, tots hem hagut de treballar molt dur perquè això sigui així, i us vull agrair aquest gran esforç.

El comunicat el Director segueix dient que des del darrer “Cafè virtual amb el Director”, tot just fa una setmana (el passat dia 2 d’abril) fins a data d’avui (9 d’abril) hem tingut diferents reunions no presencials el Consell de Direcció de la UPC i els Directors/es, Degans/es de Centres de la UPC. Tanmateix el passat dilluns dia 6 d’abril l’Equip Directiu de l’EPSEVG va mantenir una reunió amb els representants dels estudiants de l’EPSEVG.

A més a més, el passat divendres dia 3 d’abril el Rector de la UPC va enviar un comunicat a la comunitat universitària UPC (El qual es recull en una notícia d’aquest ecomunicats). Fruit d’aquest comunicat i de tot aquest seguit de reunions dutes a terme en la darrera setmana, el Director comenta una sèrie de punts amb l’objectiu d’intentar clarificar la situació actual i l’escenari de futur, els quals es resumeixen a continuació:

1.- Docència no presencial el que resta de quadrimestre, incloses totes les proves d’avaluació.

Si les mesures extraordinàries dictades per les autoritats permetessin la presencialitat, es podran dur a terme determinades activitats acadèmiques durant el mes de juny. Si es donés aquest cas, ja us informaríem, però de moment cal comptar amb que això no serà possible.

Respecte dels processos i sistemes d’avaluació aquests seran no presencials en la seva totalitat. Properament des de serveis generals de la UPC es farà un document de recomanacions per a l’avaluació no presencial compatible amb la normativa de protecció de dades personals. 

En la mesura del possible, tots els professors faran les seves classes de forma síncrona mantenint els horaris d’assignatures 2019/20 – Q2.

2.- Modificacions en la metodologia d’avaluació i la seva publicació.

Cal que cada professor responsable d’assignatura posi a Atenea, en la part inicial de l’assignatura i de forma ben visible, si ha canviat o no la metodologia d’avaluació i la ponderació entre les diferents proves. En cas que aquesta hagi canviat, cal fer pública a Atenea aquesta nova metodologia d’avaluació abans del proper 17 d’abril.

Aquests canvis tindran el caràcter de provisionals fins que els responsables de l’àrea acadèmica de l’EPSEVG validin que compleixen amb l’actual normativa acadèmica. Un cop feta aquesta validació, s’informarà als responsables d’assignatura del procediment a seguir per canviar la guia docent (es farà una addenda a la guia docent de l’assignatura). Aquests canvis hauran d’estar realitzats abans del dia 30 d’abril.

3.- Manteniment del calendari acadèmic.

No es modifica el calendari acadèmic aprovat per la Comissió Permanent de l’EPSEVG del 14 de juny de 2019, el qual podeu consultar al següent enllaç

4.- Compromís d’integritat acadèmica.

És un document que recull unes normes d’integritat acadèmica en l’actuació de l’estudiantat respecte de la docència i avaluació, el qual us adjunto en aquest correu.

5.- FAQs per a l’estudiantat

El Directors/es i degans/es de Centre de la UPC, coordinadament amb el Consell de Direcció de la UPC, hem creat una sèrie de FAQs per tal de resoldre els dubtes més freqüents dels estudiants. En aquest correu us adjunto el document de FAQs que també enviarem als estudiants.