Vés al contingut (premeu Retorn)

Informe de la Xarxa Vives d'universitats: "El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats"

Informe de la Xarxa Vives d'universitats: "El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats"

La Xarxa Vives d'Universitats, al 2019, va elaborar un informe en el que es constata els desequilibris en la situació de la dona a la universitat.

En el mateix, es destaca per exemple que:

 • L'elecció dels estudis reprodueix els estereotips de gènere en les carreres STEM.

 • A mesura que augmenta el rang acadèmic, la presència de la dona a la universitat es redueix.

 • Menys d’una tercera part dels investigadors principals en projectes de recerca són dones.

 • Només una tercera part de les tesis doctorals estan dirigides per dones.

 • Els òrgans de govern universitaris estan masculinitzats i en molts casos les dones ocupen llocs amb menys poder de decisió.

 • El personal d'administració i serveis universitari és un col·lectiu feminitzat, però la  majoria dels alts càrrecs està ocupat per homes.

Arran d'aquest informe el passat 20 de novembre, les rectores i els rectors del Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, reunits en sessió ordinària van aprovar la Declaració de Tarragona (donant continuïtat a la Declaració de Castelló signada el 26 de novembre de 2018) en la que s'acorda:

DECLARACIÓ DE TARRAGONA

 1. Avançar cap a la presència paritària de dones i homes als òrgans de la universitat i promoure que als consells socials de les universitats (en les que existeixi) i en altres òrgans vinculats a la universitat també es respecte aquesta paritat quan se’n renoven els membres.

 2. Adoptar accions i definir polítiques universitàries per corregir les desigualtats de gènere diagnosticades a les universitats a través dels seus plans d’igualtat.

 3. Impulsar línies de recerca sobre la relació que pot haver entre la desigualtat de gènere i la qualitat a les universitats.

 4. Promoure normatives que faciliten una conciliació i corresponsabilitat efectives del personal universitari.

 5. Impulsar mesures per augmentar la participació de les dones en la direcció de projectes de recerca i de tesis doctorals, i millorar els processos de captació, promoció i retenció del talent femení.