Vés al contingut (premeu Retorn)

Día 19 i 20 de setembre presentació de les titulacions de l'ESCOLA EPSEVG als estudiants de nou ingrés.

El día 19 i 20 setembre es faran les presentacions de les titulacions de l'Escola (biblioteca, univers, alternança i delegació d'estudiants. ) als estudiants de nou ingrés (grups de primer).

En aquest procés d'acollida, primerament, el coordinador de la titulació es presentarà en l'aula de classe i exposarà els aspectes mes importants del estudis (troncalitat, línies d'optativitat, possibilitat de realitzar estudis a l'estranger, convenis de col·laboració, el PFC ...). Posteriorment, es realitzarà un recorregut pels laboratoris propis de la titulació. El temps destinat per aquest primer bloc d'activitats serà de 1 hora.

Finalment, es realitzarà una visita a la biblioteca on s'exposaren les característiques dels estudis en alternança, les activitats de l´Univers i de la delegació d'estudiants. El temps destinat per aquest segon bloc d'activitats serà de 1 hora.

 Per realitzar aquest procés d'acollida s'ha confeccionat aquest calendari

La realització d'aquest procés d'acollida afecta a les següents assignatures:

ETI MECÀNICA

FINF M10 (dimarts 20 Setembre de 2005 de 9-10h)

ALED M10 (dimarts 20 Setembre de 2005 de 11-12h )

MEC1 M11 (dilluns 19 Setembre de 2005 de 16-17h)

EGR1 M11 (dilluns 19 Setembre de 2005 de 17-18h)

ETI ELECTRICITAT

FIS1 E10 (dimarts 20 Setembre de 2005 de 9-10h)

FEEL E10 (dimarts 20 Setembre de 2005 de 10-11h)

ETI ELECTRÒNICA

SLOG K10 (dilluns 19 Setembre de 2005 de 11-12h)

ALED K10 (dimarts 19 Setembre de 2005 de 12-13h)

ETI QUÍMICA

FINF Q10 (dilluns 19 Setembre de 2005 de 11-12h)

QFIS Q10 (dilluns 19 Setembre de 2005 de 11-12h)

ETT SISTEMES ELECTRÒNICS

ALED S10 (dimarts 20 Setembre de 2005 de 11-12h)

CALC S10 (dimarts 20 Setembre de 2005 de 12-13h)

ET INFORMÀTICA DE GESTIÓ

FIS1 G10 (dimarts 20 Setembre de 2005 de 11-12h)

ICOM G10 (dimarts 20 Setembre de 2005 de 12-13h)

ICOM G11 (dilluns 19 Setembre de 2005 de 18-19h)

IPRO G11 (dilluns 19 Setembre de 2005 de 19-20h)

E AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

ININ U10 (dilluns 19 de Setembre de 2005 de 18-19h)

ENCO U10 (dilluns 19 de Setembre de 2005 de 19-20h)