Curs actual > curs-actual > Diplomes d'especialització

Diplomes d'Especialització

Amb aquest diploma l'EPSEVG acredita que has obtingut un nivell suficient de coneixements en un Àrea d'Optativitat determinada. A continuació tens informació dels Diplomes d'Especialització segons titulació:
 

Diplomes d'Especialització E.T. Industrial Mecànica  Informació   sol·licitud

Diplomes d'Especialització E.T. Industrial Electricitat  Informació   sol·licitud

Diplomes d'Especialització E.T. Industrial Electrònica  Informació   sol·licitud

Diplomes d'Especialització E.T. Industrial Química  Informació   sol·licitud

Diplomes d'Especialització E.T. Telecomunicacions  Informació   sol·licitud

Diplomes d'Especialització E.T. Informàtica de Gestió  Informació  sol·licitud

Diplomes d'Especialització Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial  Informació  sol·licitud