Curs actual > curs-actual > Enquesta Titulats

Enquesta Titulats

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE GRADUATS I GRADUADES

 

Actualment s'està desplegant el pla estratègic del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, aprovat per la comissió permanent de l'EPSEVG el passat 21 de juny i per la Junta d'Escola del 4 de juliol de 2013. En aquest pla s'estableixen set indicadors estratègics, el tercer dels quals és: "Satisfacció dels titulats al acabar els estudis".

Per mesurar aquest indicador s'ha previst la realització d'una "Enquesta de satisfacció de graduats i graduades". 

L'objectiu d'aquesta enquesta als graduats i graduades és tenir un instrument més per conèixer l'opinió dels graduats en relació amb aspectes generals i específics de la titulació, detectar punts positius a enfortir i també punts a millorar a les diferents titulacions.

PROCEDIMENT

  • Cal omplir l’enquesta i imprimir-la per poder lliurar-la el dia de la lectura del Treball Final de Grau, un cop hagi finalitzat l’avaluació, al secretari del tribunal. Aquell mateix dia caldrà recollir prèviament a Consergeria, el sobre en el qual es dipositarà l’enquesta.
  • Els estudiants que han presentat el Projecte Final de Grau en una universitat estrangera han de lliurar l’enquesta, juntament amb la resta de documentació requerida a la Oficina Oberta de l’Àrea de Relacions Internacionals (Mónica Casamian).