Curs actual > curs-actual > Matrícula > Fase inicial amb assignatures de 3r. o 4t.

Fase Inicial amb assignatures de tercer o quart

2.2 Matrícula d’un nou curs (segon curs)

Les estudiantes i els estudiants que no hagin esgotat el termini màxim per superar els 42 ECTS de la Fase Inicial podran completar la seva matrícula amb assignatures obligatòries del següent bloc curricular fins a un màxim de quatre, sempre que formalitzin la matrícula de totes les assignatures pendents de la Fase Inicial que tinguin docència en el quadrimestre. Incloses aquelles de les que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 4.0.