Curs actual > curs-actual > Adaptacions als nous graus

Adaptacions als nous graus

Els graus que van començar el curs 2009/10 (veure calendari d’implantació) són:

  • Grau en Enginyeria Mecànica.
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
  • Grau en Enginyeria Elèctrica.

D’altra banda al curs 2010/11 van comencçar els graus de (veure calendari d’implantació):

  • Grau en Enginyeria Informàtica.
  • Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics.

Aquestes titulacions substitueixen a les enginyeries:

  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica.
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat.
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.

El procés d’adaptació consisteix en passar de les enginyeries als graus amb la següent correspondència, per estudiants que no han finalitzat els estudis:

Enginyeries
Graus
Calendari Extinció
ETI Mecànica Grau en Enginyeria Mecànica Calendari extinció ETI Mecànica
ETI Electricitat Grau en Enginyeria Elèctrica Calendari extinció ETI Electricitat
ETI Electrònica Industrial Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Calendari extinció ETI Electrònica
ET Informàtica de Gestió Grau en Enginyeria Informàtica Calendari extinció ET Informàtica de Gestió
ETT Sistemes Electrònics Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics Calendari extinció ETT Sistemes Electrònics

 

Equivalències d’assignatures
Per cada titulació s’ha definit una taula d’equivalències entre assignatures. Amb aquest taula podeu saber les assignatures superades que s’adapten.
Les assignatures adaptades no s’han de cursar a grau. Només s’han de cursar les assignatures que no s’adapten.
Les taules d’adaptacions les podeu consultar a la normativa acadèmica de l'EPSEVG.

 

Preu
Les adaptacions són gratuïtes.

Sol·licitud d’adaptacions

Tramit on demanar-ho?

Període

 

observacions

Adaptacions als nous graus

e-secretaria

 

Presentació de sol·licituds: tot l'any.

Matrícula: durant el periode de matrícula ordinari.

 

 

 Aquest procés el podran realitzar els estudiants d’aquesta Escola que hagin cursat parcialment estudis del pla 95,


Planificació de la matrícula de cicle dels estudiants que es vulguin adaptar a graus en propers quadrimestres
Els estudiants que vulguin optimitzar la seva adaptació (aconseguir el màxim d’assignatures adaptades), han de planificar les seves matrícules durant els cursos en els quals facin el pla no reformat. Per tal de facilitar aquesta planificació, podran deixar de matricular assignatures obligatòries de cursos anteriors o actual, i matricular de cursos superiors.