Curs actual > curs-actual > Resolució de crèdits de lliure elecció

Reconeixement de crèdits

1) Resolució de crèdits de lliure elecció Conferències 4x2

2) Resolució de crèdits de lliure elecció CRUE

3) Resolució de crèdits de lliure elecció Face2Face

 

Per fer efectius aquests reconeixements (1, 2 i 3) de crèdits els estudiants/estudiantes hauràn d’emplenar la sol·licitud de reconeixement dins dels terminis establerts. Link 


Consulta la resolució de reconeixements de crèdits a la e-secretaria