Beques de matrícula

 

CURS 2016-2017

 

 

Ser estudiant que opti a una beca de règim general i de mobilitat Sol·licitud formalitzada a través del web del MECD obriu l’enllaç en una finestra nova
Ser estudiant que opti a una beca Equitat Sol·licitud formalitzada a través de l'Oficina Virtual de Tràmits obriu en una finestra nova
Ser estudiant acreditat (econòmicament) per formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics Acreditació de caràcter econòmic a través de l'Oficina Virtual de Tràmits obriu en una finestra nova. La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i econòmics fixats per a la sol·licitud de la beca del MECD o dels requisits economòmics dels trams 0 i 1 de la beca Equitat. Estaràs exempt del pagament dels crèdits matriculats per primera vegada fins a la resolució de la sol·licitud de beca. Si no sol·licites la beca el cobrament de la matrícula es farà a finals d’octubre.

 

 

 

Bonificació per a l'estudiantat de graus de coeficient docent C (a travès de les beques equitat) més informació