Convalidacions de crèdits dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

El Departament d'Educació i la UPC han signat un conveni de col·laboració que possibilita la convalidació de crèdits entre cicles formatius de grau superior (CFGS) de la formació específica i els estudis universitaris.

L'alumnat que procedeixi de fora de Catalunya i hagi fet el mateix cicle formatiu subjecte de convalidació, ha de presentar un certificat del contingut del pla d'estudis cursat en el lloc d'origen a la secretaria acadèmica del centre universitari on hagi d'iniciar els estudis i sol·licitar-ne el convalidació. 

-Equivalència dels títols  de Tècnic Especialista (FP2) amb el títols de Tècnic Superior (CFGS). (REAL DECRETO 777/1998, de 30 d’abril –BOE 8 de maig 1998 )

Estudis  de Grau en Engenyeria  àmbit Industrial (Mecànica, Electricitat, Electrònica i Automàtica Industrial),Grau en Enginyeria de Disseny i Desenvolupament del Producte i Grau àmbit TIC (Informàtica)

 

Impresos per a fer la sol·licitud

Grau en Enginyeria Industrial (Mecànica, Electricitat, Electrònica i Automàtica Industrial)

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 

imprès sol·licitud

Grau en Enginyeria Informàtica 

Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics

imprès  sol·licitud

 

Documentació: 

Certificat oficial dels estudis de CFGS

Taxes:

 

Aquesta sol·licitud comporta el pagament d'una taxa que la  la pots abonar als caixers automàtics, serveis d'internet i a les oficines de les entitats financeres, amb el full de pagament que trobaràs a l'e-secretaria,