Domiciliació pagaments SEPA-IBAN Ordre de Domiciliació

 • L’ordre de domiciliació és un document físic, que s’ha de lliurar en el centre docent.
 • Si la Universitat no disposa de l’ordre de domiciliació no estem autoritzats a realitzar càrrecs en el compte i no podràs seleccionar ni el pagament Domiciliat ni el pagament Fraccionat en terminis.
 • Si vols fraccionar o domiciliar la matrícula has de lliurar l'ordre de domiciliació al més aviat possible

Nota important: L'ordre de domiciliació escannejada no és valida, ha de ser en paper i original. En tot cas, la podeu fer arribar per correu ordinari.

El 28 de febrer de 2014 ha entrat en funcionament SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros). És un àrea en la quan es poden realitzar pagaments en euros en les mateixes condicions, independentment del país.

Pel que fa a les gestions amb la Universitat ens afecta en dos aspectes:

Per imprimir l’ordre de domiciliació has d'accedir a la e-secretaria ( https://esecretaria.upc.edu) a Expedient; Dades Bancaries;

 • Si l’estudiant és titular del compte: Només caldrà que informis de l’IBAN.  La resta de dades estan disponibles al sistema.  Si has d'actualitzar alguna dada, primer has de fer-ho al sistema.
 • Si el titular del compte és diferent de l’estudiant, hauràs de disposar de les següents dades:
  • Nom i Cognoms
  • NIF/NIE/Identificador/Passaport.  En el cas del NIF i NIE es validaran.  Si informes d'un passaport o Identificador d'altres països, comprova que les dades son correctes.
  • Codi Postal i País
  • IBAN. L'IBAN comença per dues lletres i dos dígits.  En els comptes espanyols s'afegeixen els 20 dígits en format (CCC)
  • Una vegada introduïdes les dades, pots imprimir l’ordre de domiciliació.  No pots fer cap esmena a aquesta ordre, ja que modificaria les dades introduïdes en el sistema.   Si veus que t'has equivocat has de tornar a accedir a la e-secretaria i modificar les dades.
  • Una vegada signada l’has lliurar l’original en paper en el centre docent.  Fins que l'ordre de pagament no el lliura al centre docent, no podem realitzar càrrec.
  • En la e-secretaria podràs veure quan l’ordre de pagament ha estat validada pels serveis administratius de la Universitat.  A partir d’aquest moment podràs seleccionar la modalitat de pagament Domiciliat o Fraccionat per abonar la matrícula