Tràmits abans de la matrícula

  

  

Tramit on demanar-ho? Període observacions

Beca

e-secretaria

 

 

 Si reuneixes els  requisits per a la beca i vols gaudir de la matrícula condicional de becari, a l'espera de la resolució definitiva, has de  fer la sol·licitud de beca  Mes informació a Beques de matrícula

Deduccions de matrícula

 

 

 

Si reuneixes els  requisits has de presentar la documentació  i portar la documentació al SIAE abans de fer  la teva matrícula 

Mes informació a Deduccions de matrícula

Domiciliació pagament, Ordre de Domiciliació . IBAN - SEPA

e-secretaria Abans de la matrícula Si vols fraccionar o domiciliar la matrícula has de lliurar l'ordre de domiciliacio SEPA el mes aviat possible

Dedicació a Temps Parcial/Temps Complet

Més Informació

e-secretaria

Des del 30 de juny de 2017 fins al 28 de juliol de 2017.

Estudiants de Nou Accès, en el moment de la matrícula

Comprova a e-secretaria, que tinguis resolta la teva sol•licitud abans de fer la teva matrícula

Treure o afegir Unitat Docent al potencial de matrícula

 

(2.5.2 Normativa acadèmica EPSEVG)

e-secretaria

Afegir UD al potencial de matrícula

Des del 30 de juny de 2017 fins al 28 de juliol de 2017.

Comprova a e-secetaria, que tinguis resolta la teva sol•licitud abans de fer la teva matrícula 

Sol·licitud continuïtat dels estudis (Estudiants No Aptes)

e-secretaria

Des del 30 de juny de 2017 fins al 28 de juliol de 2017.

Comprova a e-secetaria, que tinguis resolta la teva sol•licitud abans de fer la teva matrícula