Tràmits per a desprès de la matrícula (canvi de grup, modificació matrícula.)

Canvi de grup

 Els canvis de grups autoritzats, quedaran incorporats a la vostra matrícula. 

Modificació matrícula 

Consulta el punt 2.7 de la NAGRAMA.

Tramit on demanar-ho? Període Resolucións

Canvi de grup

e-Secretaria
fins 28 de juliol de 2017

 
 
 

Variacions de matrícula

e-Secretaria
  fins 15 de setembre de 2017

 
 
 

Les modificacions de matrícula demanades fora de termini hauran de pagar una taxa de modificació de matrícula.