Treure o afegir unitat docent del potencial de matrícula


Matrícula d'un nou curs

Per garantir una progressió adequada dels estudiants, a l’hora de matricular-se de noves assignatures d'un curs qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de cursos anteriors que s’imparteixin en aquell període lectiu.

En el cas de les assignatures que formen part d’un bloc curricular en què hi ha la possibilitat de compensació, si una assignatura està suspesa amb una nota igual o més gran que 4, l’estudiant pot escollir entre tornar a matricular-la o bé no fer-ho i mantenir-ne la nota, en l’espera de quin sigui el resultat de l’avaluació curricular en el moment que pertoqui.

Si l’estudiant matricula una assignatura de la qual ja ha estat avaluat en un període acadèmic anterior i n’ha obtingut una qualificació de suspens amb una nota numèrica igual o superior a 4, aquesta nota es manté en els actes d’avaluació següents, sempre que l’estudiant no la superi (en aquest cas, la nota numèrica ha de ser la més alta que les dues obtingudes).

Consulta el teu potencial de matrícula

 

El potencial de matrícula és la llista d'assignatures que el dia de la matrícula et trobaràs disponibles a l'aplicació per poder matricular.

El pots consultar a e-secretaria a partir del 13 de juliol de 2016 .

Revisa-ho amb antelació i assegura’t  que les assignatures que vols matricular figuren en aquest potencial. Si no és el cas has de fer els següents tràmits com a molt tard dos dies laborables abans de la data que tens assignada per fer la matrícula.

Tràmits abans de la matrícula

  1. Treure una Unitat Docent del meu potencial de matrícula

Si per algun motiu excepcional voleu no matricular una assignatura que apareix en el vostre potencial de matrícula, haureu de realitzar des d’e-secretaria el tràmit “treure una unitat docent del meu potencial de matrícula” i indicar l’assignatura que no vols matricular.

  1. Afegir una Unitat Docent del meu potencial de matrícula

Si vols cursar una assignatura que no apareix al teu potencial de matrícula, has de fer des d'e-secretària el tràmit “afegir una unitat docent al meu potencial de matrícula” i indicar l'assignatura que vols cursar.