Dedicació temps parcial / temps normal

Modalitat de dedicació als estudis

 

Els estudis conduents a l’obtenció d’un títol de grau que s’imparteixen a la UPC es poden cursar a temps complet o bé a temps parcial

Temps Complet: si la teva única activitat és l'estudi, la normativa preveu que la teva dedicació sigui total, de manera que avancis en funció dels quadrimestres tal com estan planificats al pla d'estudis, és a dir de l'ordre de 30 crèdits ECTS cada quadrimestre

Temps Parcial: si estàs treballant i la teva dedicació a l'estudi no pot ser total, la normativa preveu que puguis progressar a un ritme més lent, però cal fer-ho constar a l'inici dels teus estudis, de manera que se t'aplicaran els criteris de permanència definits per a aquest tipus d'estudiantat.

Per a més informació veure: Normativa acadèmica dels estudis de grau per al curs 2014-2015

 

Formalització de la modalitat de dedicació als estudis

 

En el moment de formalitzar la primera matrícula, l’estudiant ha de triar la modalitat de dedicació als estudis escollida (temps complet o temps parcial).

Aquesta es manté en les matrícules següents mentre l’estudiant es trobi en la fase inicial dels estudis, excepte en el cas que se sol·liciti la modificació de modalitat i que aquesta sigui acceptada.

Per demanar el canvi, l’estudiant ha de demanr-ho a través de la e-secretaria en el període establert per a la formalització de la matrícula.