Destacats EPSEVG > DesGeneral > Aproven el Sistema de Qualitat del Campus

Aproven el Sistema de Qualitat del Campus

L'EPSEVG ha rebut una valoració positiva per part de l'agència externa AQU Catalunya. 

avalen_sistema_qualitat.JPGL'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ja ha donat el vist-i-plau al Sistema de Garantia Interna de Qualitat del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. El procés, que va iniciar-se a principis del 2009, ha permès a l’Escola certificar per primera vegada el seu Sistema de Qualitat a través d’un organisme extern. De fet, la validació s’ha dut a terme segons les directrius de l'AUDIT, el programa que garanteix la qualitat de l’oferta educativa a les universitats del país i, a la vegada, impulsa en aquests centres la cultura de la millora contínua.

El sistema contempla diferents criteris i directrius resumides en dos blocs. D’una banda, el que recull com s’organitzen els centres universitaris per a millorar la qualitat del disseny i el desenvolupament dels plans d’estudi; la selecció i la promoció del professorat; el desenvolupament de l’ensenyament; o els resultats de l’aprenentatge. I de l’altra, el que indica com els centres impliquen els diferents grups d’interès en el disseny, el desenvolupament, l’avaluació i la difusió de les activitats formatives que organitzen.

Després de l’aprovació del seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat, el pròxim repte de l’Escola és, precisament, acabar de posar en marxa tots els processos que l’integren. D’entrada, es crearan noves eines de gestió de la Qualitat, com les Cartes de Servei de totes les unitats del Campus, per tal que els destinataris coneguin tots els drets i serveis de què poden gaudir com a usuaris. Així mateix, també està previst que s’efectuïn accions formatives de forma puntual.

La qualitat dels programes formatius és cada vegada prioritari des de l’entrada en vigor del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i, gràcies a programes com l’AUDIT, el control de tot aquest procés formatiu per part dels centres universitaris es pot dur a terme d’una manera més exhaustiva.