Vés al contingut (premeu Retorn)

Eleccions a la Junta d'Escola de l'EPSEVG. Desembre 2021

eleccions_je_desembre_21.jpg

Convocatòria i calendari electoral per a la Renovació Parcial de la Junta d'Escola de l'EPSEVG 2021

(Convocat i aprovat per la Directora 28/10/2021) - Convocatòria Eleccions

Annex 1. Calendari Electoral- Calendari

Normativa d'escola- Reglament de l'EPSEVG

Normativa eleccions- Normativa de votació en urna electrònica

(*) Seu electrònica de la UPC

 

2 de novembre

Tancament del Cens electoral.

5 de novembre

Exposició pública del Cens electoral provisional.

Cens PDI-B

Cens Estudiantat Grau i Màster (EGM)

8, 9, 10 i 11 de novembre

Reclamacions al Cens electoral provisional (*).

Imprès de reclamació al cens

15 de novembre

Publicació del Cens electoral definitiu.

Cens PDI-B

Cens Estudiantat Grau i Màster (EGM)

16, 17, 18 i 19 de novembre

Presentació de candiadtures (*).

Candidatura individual

Candidatura col·lectiva

23 de novembre

Reunió Junta Electoral de l'EPSEVG.

23, 24, 25 i 26 de novembre

Reclamació de candidatures (*).

Imprès reclamació de candidatures

29 de novembre

Sorteig de la Mesa Electoral.

Acta sorteig Mesa Electoral

30 de novembre
1, 2, 3 i 7 de desembre

Campanya electoral. 

3 de dessembre

Constitució de la Mesa Electoral.

Acta de constitució de la Mesa Electoral

9, 10, 11, 12, 13 i 14 de desembre

Jornades de Votació Electrònica.

16 i 17 de desembre

Reclamació de candidat/es electes (*).

Imprès de reclamació als resultats provisionals

20 de desembre

Proclamació definitiva dels candidat/es electes.

Relació definitiva, pels diferents sectors, dels candidats/es electes

Representants a Elegir

2 Representant del PDI-B

7 Representants de l’Estudiantat de Grau i Màster (EGM)

NOTA: Són elegibles totes les persones que figurin al cens electoral (exceptuant els membres nats) i que hagin presentat candidatura.

Calendari Electoral aprovat per la Directora de l’EPSEVG, Marisa Zaragozá Monroig, el dia 28 d'octubre de 2021

Nota informativa:

Atenent a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), els documents que requereixen signatura/es manuscrita/es es publiquen en aquesta web sense signatura/es. Els documents originals, els quals es poden consultar a Secretaria de Direcció de l'Escola, porten la/les signatura/es manuscrita/es.