Saltar al contenido (pulsar Return)

Tràmit: 04.04 - Rendiment

Informació General

D’acord amb el punt 5 de la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de l’EPSEVG:

IMPORTANT: En cas de no superar el rendiment mínim en el primer any acadèmic o el rendiment mínim de la fase inicial serà declarat No Apte.

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria, apartat "Tràmits".

Documentació

Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària al SIAE de l’EPSEVG.

Termini de sol·licitud

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'e-Secretaria apartat ‘Tràmits’ → ‘llistat tràmits’.

Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.