Saltar al contenido (pulsar Return)

Tràmit: 05.03 - Recollida del Títol i SET

Informació general

En el moment que arribi el títol imprès a Gestió Acadèmica, t'ho comunicarem per mail a l'adreça que consta a l’e-Secretaria; per això et recomanem que tinguis les teves dades personals sempre actualitzades.

Recollida

L'has d'efectuar personalment al SIAE presentant un document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport) i/o el resguard del títol (el qual deixa de tenir vigència un cop es disposa del títol definitiu).

Si no el podeu recollir personalment, podeu autoritzar una altra persona mitjançant poder notarial, perquè el retiri en nom vostre.

Enviament del Títol

Si l'interessat no resideix a la província de Barcelona es pot demanar la tramesa a:

a través de l'e-Secretaria, apartat Tràmits / Enviament títols.

Al sol·licitar l’enviament del títol caldrà abonar la taxa establerta en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, pel curs vigent. Aquesta taxa es podrà abonar a través de l'e-Secretaria, apartat ‘Impresos i pagaments’.

Per a més informació consulteu: