Saltar al contenido (pulsar Return)

Tràmit: 05.04 - Sol·licitud de duplicat del títol

Informació General

Pots sol·licitar un Duplicat del Títol en els següents supòsits:

Com fer la sol·licitud

Per deteriorament del Títol o modificació del nom i cognoms:

La persona interessada ha de seguir el mateix procediment que per a la Sol·licitud d'expedició d’un títol original.

A més a més, s’haurà de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat. Aquest tràmit té associada la mateixa taxa que la d’expedició de titol fixada cada any pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya.

Per pèrdua de Títol:

La persona interessada ha de fer la sol·licitud a través del Demana EPSEVG adjuntant la següent documentació:

S’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en que s’especifiqui aquesta circumstància i abonar la taxa corresponent per inserció d'anuncis al BOE.

Des del SIAE es farà el tràmit telemàtic de l'anunci per què es publiqui al BOE.

Es farà arribar a la persona interessada la taxa associada a la publicació de l'anunci al BOE. Si en un termini màxim de 10 dies no es realitza el pagament de les taxes el tràmit quedarà anul.lat.

Passats 30 dies naturals des de la publicació de l'anunci el BOE, la persona interessada pot realitzar la Sol·licitud d'expedició d’un títol original portant la còpia de l'anunci del BOE i pagant les taxes corresponents.