Saltar al contenido (pulsar Return)

Tràmit: 06.02- Certificats de situació de l'expedient

Informació General

Certificat ECTS (assignatures superades): Acredita les assignatures superades a l’historial acadèmic en el sistema europeu de qualificacions.

Certificat de matrícula: Acredita les assignatures matriculades en el període acadèmic en curs.

Certificat de matrícula altres anys: Acredita les assignatures matriculades en periodes acadèmics anteriors a l'actual.

Certificat de terminació d'estudis: Acredita la data de finalització dels estudis de la persona titulada i la qualificació final de grau.

Certificat de selectivitat: Acredita la superació de la selectivitat, amb la qualificació corresponent.

Certificat d'assegurança escolar: Acredita l'abonament de l'assegurança escolar durant el període acadèmic corresponent.

Certificat de TFG / TFM: Acredita les dades relacionades amb el TFG/TFM.

Certificat d'estada de mobilitat: Acredita el programa, país, centre/universitat i període de l'estada de mobilitat de l'estudiant o estudianta.

Certificat de rànquing de titulats/titulades: Acredita el rànquing o posició de la persona titulada en relació amb la resta d'estudiants de la seva promoció.

Com fer la sol·licitud

A través de l'e-Secretaria, apartat ‘Tràmits’/’Certificats’/’Situació de l’expedient’. Haureu d'indicar l'idioma.

Recollida

El termini màxim d'expedició és com a màxim 5 dies hàbils des de la data de sol·licitud.

Podeu fer el seguiment a través de l'e-Secretaria apartat ‘Tràmits’/ ‘Llistat tràmits’.

Una vegada estigui en estat "Pendent de recollir", podreu passar a recollir-lo personalment pel SIAE de l’EPSEVG. En cas que no pugui venir l'interessat, podeu autoritzar a una tercera persona, que haurà de presentar el document d’autorització tràmits terceres persones.