Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Els estudis de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte impartits al campus de la UPC a Vilanova i la geltru, et formaràn com a professional qualificat per desenvolupar activitats de disseny industrial i desenvolupament de productes. Adquiriràs les competències necessàries per a abordar la gestió del coneixement i de l'experiència projectiva necessària per a la planificació i el desenvolupament de tot el procés de vida d'un producte.

Jornades de Portes ObertesPonderacions PAU

Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica

Places nou ingrés

100

Com s'hi accedeix

Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.

Convalidacions de CFGS

Convalidacions de CFGS

Legalització de documents

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Informació acadèmica

 • Durada: Quatre anys
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits (Un crèdit equival a 25-30 hores de treball)
 • Nota de tall PAU: 6.60
 • Nota de tall CFGS: 5.00
 • Nombre de places: 80

Torns d’ impartició de la docència:
Tots els cursos: Matí i Tarda .

Podeu trobar més informació a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de lEPSEVG

Perfil acadèmic del professorat

En aquest link podeu trobar informació sobre el perfil acadèmic del professorat http://eprints.upc.edu/producciocientifica/

 

Dades estadístiques del centre i de les titulacions

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre les dades estadístiques i de gestió de les titulacions del centre i de la resta de la UPC http://www.upc.edu/dades/

 

 

Recomanacions d'orde de matricula entre assignatures

Quatrimestre 1

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOAC Sostenibilitat i accessibilitat 6 OBT ca es en
FIS1 Física I 6 OBT ca es en
FOMA Fonaments matemàtics 6 OBT ca es en
INFO Informàtica 6 OBT ca es en
QUIM Química 6 OBT ca es en

Quatrimestre 2

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
CIMA Ciéncia dels Materials 6 OBT ca es en
EXGR Expressió gràfica 6 OBT ca es en
FIS2 Física II 6 OBT ca es en
MADI Matemàtiques pel Disseny 6 OBT ca es en
ESTE Estètica 6 OBT ca es en

Quatrimestre 3

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
MAPR Maquetació i prototipatge 6 OBT ca es en
MAPR Maquetació i prototipatge 6 OPT ca es en
ESTA Estadística 6 OBT ca es en
TAD1 Taller de disseny I 6 OBT ca es en
MECA Mecànica 6 OBT ca es en
EXAR Expressió artística 6 OBT ca es en

Quatrimestre 4

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SIEL Sistemes elèctrics 6 OBT ca es en
EMPR Empresa 6 OBT ca es en
DIRT Disseny i representació tècnica 6 OBT ca es en
TAD2 Taller de disseny II 6 OBT ca es en
ELRM Elasticitat i resistencia dels materials 6 OBT ca es en

Quatrimestre 5

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
DIAO Disseny asistit per ordinador 6 OBT ca es en
DIBA Disseny bàsic 6 OBT ca es en
DIGR Disseny gràfic 6 OBT ca es en
PRFA Processos de fabricació 6 OBT ca es en
SEDI Sistemes Electrònics pel Disseny 6 OBT ca es en

Quatrimestre 6

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
GEPR Gestió de projectes 6 OBT ca es en
DIPR Disseny i producte 6 OBT ca es en
MEDI Metodologia del disseny 6 OBT ca es en
DIME Disseny de mecanismes 6 OBT ca es en
TAD3 Taller de disseny III 6 OBT ca es en

Quatrimestre 7

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
MARK Marqueting i producció 6 OBL ca es en
INPS Interacció persona-sistema 6 OPT ca es en
DIDU Disseny inclusiu i disseny centrat en l'usuari 6 OPT ca es en
ENUA Enginyeria de la usabilitat i l'accessibilitat 6 OPT ca es en
SEMA Selecció de materials en el disseny industrial 6 OPT ca es en
FIPI Fiabilitat i integritat dels productes industrials 6 OPT ca es en
DPMM Disseny i prototip de motllos i matrius 6 OPT ca es en
TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria 6 OPT ca es en
TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals 6 OPT ca es en
DIEL Disseny Electrònic 6 OPT ca es en
APEL Aplicacions Electròniques 6 OPT ca es en

Quatrimestre 8

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOAP Sostenibilitat Aplicada 6 OPT ca es en
HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte 6 OPT ca es en
PRTL Pràctica en tercera llengua 3 OPT ca es en
ACAP Accesibilitat Aplicada 6 OPT ca es en
TFGR Treball de Fi de Grau 24 PRJ ca es en

 

Recomanacions d'orde de matricula entre assignatures

Quatrimestre 1

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOST Sostenibilitat 6 OBT ca es en
FISI Física I 6 OBT ca es en
FOMA Fonaments matemàtics 6 OBT ca es en
INFO Informàtica 6 OBT ca es en
QUIM Química 6 OBT ca es en

Quatrimestre 2

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ACIN Accesibilitat i innovació 6 OBT ca es en
EXGR Expressió gràfica 6 OBT ca es en
FIS2 Física II 6 OBT ca es en
MADI Matemàtiques pel Disseny 6 OBT ca es en
ESTE Estètica 6 OBT ca es en

Quatrimestre 3

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
EMPR Empresa 6 OBT ca es en
ESTA Estadística 6 OBT ca es en
TAD1 Taller de disseny I 6 OBT ca es en
MECA Mecànica 6 OBT ca es en
EXAR Expressió artística 6 OBT ca es en

Quatrimestre 4

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SIEL Sistemes elèctrics 6 OBT ca es en
CIMA Ciència de materials 6 OBT ca es en
DIRT Disseny i representació tècnica 6 OBT ca es en
TAD2 Taller de disseny II 6 OBT ca es en
ELRM Elasticitat i resistencia dels materials 6 OBT ca es en

Quatrimestre 5

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
DIAO Disseny asistit per ordinador 6 OBT ca es en
DIBA Disseny bàsic 6 OBT ca es en
DIGR Disseny gràfic 6 OBT ca es en
PRFA Processos de fabricació 6 OBT ca es en
SIEK Sistemes electrònics 6 OBT ca es en

Quatrimestre 6

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
GEPR Gestió de projectes 6 OBT ca es en
DIPR Disseny i producte 6 OBT ca es en
MEDI Metodologia del disseny 6 OBT ca es en
DIME Disseny de mecanismes 6 OBT ca es en
TAD3 Taller de disseny III 6 OBT ca es en

Quatrimestre 7

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
INPS Interacció persona-sistema 6 OPT ca es en
DIDU Disseny inclusiu i disseny centrat en l'usuari 6 OPT ca es en
ENUA Enginyeria de la usabilitat i l'accessibilitat 6 OPT ca es en
SEMA Selecció de materials en el disseny industrial 6 OPT ca es en
FIPI Fiabilitat i integritat dels productes industrials 6 OPT ca es en
DPMM Disseny i prototip de motllos i matrius 6 OPT ca es en
TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria 6 OPT ca es en
TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals 6 OPT ca es en

Quatrimestre 8

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte 6 OPT ca es en
PRTL Pràctica en tercera llengua 3 OPT ca es en
TFGR Treball de Fi de Grau 24 PRJ ca es en

 

   

Canvis d'assignatures

Com a resultat del procés d’avaluació i millora de les titulacions, en el que s’ha tingut en compte l’opinió dels estudiants entre d’altres factors, a partir de l’any 2015/16 s’introdueixen alguns canvis en la distribució d’assignatures.

Els principals canvis son:
Les assignatures “Sostenibilitat”  SOST  (1r) i “Accessibilitat” ACIN (2n):

 • S’agrupen en una única assignatura: “Sostenibilitat i Accessibilitat” SOAC (1r)

Es crea a tercer curs l’assignatura: “Maquetació i Prototipatge”: MAPR (3r)
L’assignatura “Empresa” passa a quart curs: EMPR (4t)
Durant el curs 2015/16 es produeix un transitori on es troben estudiants que han aprovat SOST i/o ACIN però no han fet MAPR i EMPR no la han cursat. Aquests estudiants haurien de fer MAPR com a optativa i els hi apareixerà al potencial de matrícula com a optativa (Aquests estudiants tindran prioritat per realitzar aquesta assignatura com a optativa).

Els estudiants que han aprovat SOST i/o ACIN i EMPR hauran de demanar la matricula de MAPR com a optativa després del període de matrícula.
A continuació es presenta la llista completa de canvis:

 • Les assigantures SOST (1r) i ACIN (2n) s’agrupen en SOAC (1r)  Q1 i Q2
 • L'assignatura CIMA (4t) passa a segon curs CIMA (2n) Q1 i Q2
 • L'assignatura EMPR (3r) passa a quart curs EMPR(4t)  Q2
 • S'afegeix l'assignatura obligatòria MAPR(3r)  Q1
 • S'afegeix l'assignatura optativa DIEL(7è)  Q1
 • S'afegeix l'assignatura optativa APEL(7è)  Q1
 • S'afegeix l'assignatura optativa ACAP(8è) Q2
 • S'afegeix l'assignatura optativa SOAP(8è)  Q2

Matrícula

A consequència dels canvis que impliquen desdoblament o fusió d'assignatures com són:

 • Les assigantures SOST (1r) i ACIN (2n) es converteixen en SOAC (1r).
 • Es crea l'assignatura MAPR (3r) com obligatoria u optativa
 • Es canvia CIMA de 4rt a segon

els estudiants han de tenir en compte el següents casos per tal de realitzar la matrícular:

 • Estudiants que han aprovat ACIN, SOST i CIMA es mante en el pla d'estudis 14/15 i no cal que matriculin MAPR.
 • Estudiants que han aprovat ACIN, SOST i han suspes o no matriculat CIMA han de matricular CIMA i es recomana matricular MAPR com optativa.
 • Estudiants que han aprovat ACIN i han suspes o no matriculat SOST han de matricular SOST (anar a classe amb SOAC(faran la part de SOST)) i es recomana matricular MAPR com optativa.
 • Estudiants que han aprovat SOST i han suspes o no matriculat ACIN han de matricular ACIN (anar a classe amb SOAC(faran la part de SOST)) i  es recomana matricular MAPR com optativa.
 • Els estudians que han suspes o no matriculat ACIN, SOST han de fer la nova estructura i matricular SOAC  i MAPR com obligatoria.

A la següent taula es troben els diferents casos:

Estat assignatures al acabar el 2014/15   Situació assignatures a partir del 2015/16
SOST ACIN SOAC MAPR MAPR-op
aprov. aprov. no matr. no matr. matr. (opcional)
aprov. susp. o no matriculada matr. ACIN no matr matr. (opcional)
susp o no matriculada aprov. matr. SOST no matr. matr. (opcional)
susp. o nm susp. o nm matr. matr. no matr
 

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltru. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que es fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG