Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Els estudis de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte impartits al campus de la UPC a Vilanova i la geltru, et formaràn com a professional qualificat per desenvolupar activitats de disseny industrial i desenvolupament de productes. Adquiriràs les competències necessàries per a abordar la gestió del coneixement i de l'experiència projectiva necessària per a la planificació i el desenvolupament de tot el procés de vida d'un producte.Accés des de Batxillerat

Accés des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) + convalidacions

Altres vies d'accés

Titulats Universitaris i assimilats

Estudis realitzats al estranger

Accés per trasllat d'expedient

Accés a estudis de retitulació

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés més grans de 40 anys

Accés més grans de 25 i 45 anys

Proves d’Accés a la Universitat

Preinscripció

Nota de tall

Matrícula

Acollida

 

Accés des de Batxillerat

Des del Batxillerat + PAU o des de COU + PAU a qualsevol estudi amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que hagueu cursat. Més informació

Accés des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) + convalidacions

Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, tot i que per l'admissió als estudis, s'establirà un ordre de preferència segons la correspondència entre la família del CFGS o equivalent i la branca de coneixement de l'estudi de grau al qual es vol accedir. L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (en endavant EPSEVG) convalida matèries i crèdits d'alguna de les titulacions de grau als titulats i titulades de determinats CFGS. Consulteu quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació a convalidació de crèdits.

Altres vies d'accés

També es pot accedir als estudis per altres circumstàncies especials: si voleu continuar o acabar una carrera a la UPC (trasllat d'expedient); si ja teniu una titulació universitària i en voleu començar una de nova; si sou estudiants de països de fora de la Unió Europea; persones que hagin fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o persones més grans de 40 anys que acreditin una determinada experiència laboral o professional . Podeu consultar informació sobre l'accés a la Universitat al web

Titulats universitaris i assimilats

Titulats universitaris i assimilats

Estudis Realitzats al estranger

Estudis realitzats al estranger + Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

Accés per trasllat d'expedient

Podeu consultar l'oferta de places per trasllat d'expedient de l'EPSEVG de cada curs, aixi com periòde de sol·licitud, documentació i resolucions

Accés a estudis de retitulació

Per a estudiants que ja tinguin una titulació universitària oficial no adaptada a l'EEES i que vulguin obtenir el títol de grau que dóna accés a la mateixa professió. Podeu consultar informació sobre l'accés a la Universitat al web.

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés més grans de 40 anys

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix una via d'entrada a aquests estudis per a persones més grans de 40 anys.

Accés més grans de 25 i 45 anys

Consulta l'informació completa per més grans de 25 i 45 anys.

Proves d’Accés a la Universitat

Consulteu informació detallada sobre l'estructura de les proves, notes d'admissió, matèries avaluades i ponderacions al web. Les ponderacions de les assignatures van ser aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya el 10 de juny de 2009. L'acord és transitori i només per a la preinscripció de 2010 i 2011. Segons la llista de matèries de modalitat de Batxillerat vinculades a cada branca de coneixement, en aquesta fase transitòria es ponderen amb 0,2 les matèries que fins ara eren obligatòries de via d'examen. Per a la preinscripció del 2012, la nova taula de ponderacions reflectirà les recomanacions acadèmiques de les universitats.

Preinscripció

Per estudiar a la Politècnica, heu de fer la preinscripció universitària a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que gestiona l'accés a tot el sistema públic universitari. Podeu formalitzar la preinscripció per Internet durant el mes de maig i setembre, en les dates que s'anuncien oportunament.

Nota de tall

La nota que permet l'admissió a uns estudis universitaris depèn, en el cas d'estudiants de Batxillerat, de la nota del currículum de Batxillerat (60%) i de la nota obtinguda a les PAU (40%). S'anomena nota de tall i es calcula en funció de la demanda de l'estudi i del nombre de places que s'ofereixen. Això vol dir que no hi ha cap relació directa entre la nota de tall i la dificultat dels estudis. Aquesta nota de tall queda determinada al final del procés d'assignació de places; així doncs, en el moment de fer la preinscripció només es coneix la nota de tall del curs anterior i, per tant, és orientativa. Consulteu les notes de tall dels últims anys.

Matrícula

Si després de fer la preinscripció al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú i superar les proves de les PAU, obteniu plaça, heu de formalitzar la matrícula universitària. Aleshores, cal que us connecteu al web Matrícula UPC, disponible durant els mesos de juliol i setembre, on hi ha la informació completa sobre com matricular-se: descripció del procés, calendari, documents necessaris, modalitats de pagament, informació sobre l'oferta de beques i ajuts per finançar els estudis, enllaços als centres docents i respostes als dubtes més freqüents sobre la normativa acadèmica.

Acollida

Per fer més fàcil l'inici dels estudis universitaris, el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú organitzarà una sessió d'acollida. Rebreu més informació en el moment de la matrícula.

Informació acadèmica

 • Durada: Quatre anys
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits (Un crèdit equival a 25-30 hores de treball)
 • Nota de tall PAU: 6.60
 • Nota de tall CFGS: 5.00
 • Nombre de places: 80

Torns d’ impartició de la docència:
Tots els cursos: Matí i Tarda .

Podeu trobar més informació a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de lEPSEVG

Perfil acadèmic del professorat

En aquest link podeu trobar informació sobre el perfil acadèmic del professorat http://eprints.upc.edu/producciocientifica/

 

Dades estadístiques del centre i de les titulacions

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre les dades estadístiques i de gestió de les titulacions del centre i de la resta de la UPC http://www.upc.edu/dades/

 

 

Recomanacions d'orde de matricula entre assignatures

Quatrimestre 1

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOAC Sostenibilitat i accessibilitat 6 OBT ca es en
FIS1 Física I 6 OBT ca es en
FOMA Fonaments matemàtics 6 OBT ca es en
INFO Informàtica 6 OBT ca es en
QUIM Química 6 OBT ca es en

Quatrimestre 2

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
CIMA Ciéncia dels Materials 6 OBT ca es en
EXGR Expressió gràfica 6 OBT ca es en
FIS2 Física II 6 OBT ca es en
MADI Matemàtiques pel Disseny 6 OBT ca es en
ESTE Estètica 6 OBT ca es en

Quatrimestre 3

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
MAPR Maquetació i prototipatge 6 OBT ca es en
MAPR Maquetació i prototipatge 6 OPT ca es en
ESTA Estadística 6 OBT ca es en
TAD1 Taller de disseny I 6 OBT ca es en
MECA Mecànica 6 OBT ca es en
EXAR Expressió artística 6 OBT ca es en

Quatrimestre 4

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SIEL Sistemes elèctrics 6 OBT ca es en
EMPR Empresa 6 OBT ca es en
DIRT Disseny i representació tècnica 6 OBT ca es en
TAD2 Taller de disseny II 6 OBT ca es en
ELRM Elasticitat i resistencia dels materials 6 OBT ca es en

Quatrimestre 5

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
DIAO Disseny asistit per ordinador 6 OBT ca es en
DIBA Disseny bàsic 6 OBT ca es en
DIGR Disseny gràfic 6 OBT ca es en
PRFA Processos de fabricació 6 OBT ca es en
SEDI Sistemes Electrònics pel Disseny 6 OBT ca es en

Quatrimestre 6

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
GEPR Gestió de projectes 6 OBT ca es en
DIPR Disseny i producte 6 OBT ca es en
MEDI Metodologia del disseny 6 OBT ca es en
DIME Disseny de mecanismes 6 OBT ca es en
TAD3 Taller de disseny III 6 OBT ca es en

Quatrimestre 7

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
MARK Marqueting i producció 6 OBL ca es en
INPS Interacció persona-sistema 6 OPT ca es en
DIDU Disseny inclusiu i disseny centrat en l'usuari 6 OPT ca es en
ENUA Enginyeria de la usabilitat i l'accessibilitat 6 OPT ca es en
SEMA Selecció de materials en el disseny industrial 6 OPT ca es en
FIPI Fiabilitat i integritat dels productes industrials 6 OPT ca es en
DPMM Disseny i prototip de motllos i matrius 6 OPT ca es en
TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria 6 OPT ca es en
TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals 6 OPT ca es en
DIEL Disseny Electrònic 6 OPT ca es en
APEL Aplicacions Electròniques 6 OPT ca es en

Quatrimestre 8

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOAP Sostenibilitat Aplicada 6 OPT ca es en
HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte 6 OPT ca es en
PRTL Pràctica en tercera llengua 3 OPT ca es en
ACAP Accesibilitat Aplicada 6 OPT ca es en
TFGR Treball de Fi de Grau 24 PRJ ca es en

 

Recomanacions d'orde de matricula entre assignatures

Quatrimestre 1

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SOST Sostenibilitat 6 OBT ca es en
FISI Física I 6 OBT ca es en
FOMA Fonaments matemàtics 6 OBT ca es en
INFO Informàtica 6 OBT ca es en
QUIM Química 6 OBT ca es en

Quatrimestre 2

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ACIN Accesibilitat i innovació 6 OBT ca es en
EXGR Expressió gràfica 6 OBT ca es en
FIS2 Física II 6 OBT ca es en
MADI Matemàtiques pel Disseny 6 OBT ca es en
ESTE Estètica 6 OBT ca es en

Quatrimestre 3

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
EMPR Empresa 6 OBT ca es en
ESTA Estadística 6 OBT ca es en
TAD1 Taller de disseny I 6 OBT ca es en
MECA Mecànica 6 OBT ca es en
EXAR Expressió artística 6 OBT ca es en

Quatrimestre 4

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SIEL Sistemes elèctrics 6 OBT ca es en
CIMA Ciència de materials 6 OBT ca es en
DIRT Disseny i representació tècnica 6 OBT ca es en
TAD2 Taller de disseny II 6 OBT ca es en
ELRM Elasticitat i resistencia dels materials 6 OBT ca es en

Quatrimestre 5

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
DIAO Disseny asistit per ordinador 6 OBT ca es en
DIBA Disseny bàsic 6 OBT ca es en
DIGR Disseny gràfic 6 OBT ca es en
PRFA Processos de fabricació 6 OBT ca es en
SIEK Sistemes electrònics 6 OBT ca es en

Quatrimestre 6

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
GEPR Gestió de projectes 6 OBT ca es en
DIPR Disseny i producte 6 OBT ca es en
MEDI Metodologia del disseny 6 OBT ca es en
DIME Disseny de mecanismes 6 OBT ca es en
TAD3 Taller de disseny III 6 OBT ca es en

Quatrimestre 7

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
INPS Interacció persona-sistema 6 OPT ca es en
DIDU Disseny inclusiu i disseny centrat en l'usuari 6 OPT ca es en
ENUA Enginyeria de la usabilitat i l'accessibilitat 6 OPT ca es en
SEMA Selecció de materials en el disseny industrial 6 OPT ca es en
FIPI Fiabilitat i integritat dels productes industrials 6 OPT ca es en
DPMM Disseny i prototip de motllos i matrius 6 OPT ca es en
TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria 6 OPT ca es en
TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals 6 OPT ca es en

Quatrimestre 8

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
HADP Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte 6 OPT ca es en
PRTL Pràctica en tercera llengua 3 OPT ca es en
TFGR Treball de Fi de Grau 24 PRJ ca es en

 

   

Canvis d'assignatures

Com a resultat del procés d’avaluació i millora de les titulacions, en el que s’ha tingut en compte l’opinió dels estudiants entre d’altres factors, a partir de l’any 2015/16 s’introdueixen alguns canvis en la distribució d’assignatures.

Els principals canvis son:
Les assignatures “Sostenibilitat”  SOST  (1r) i “Accessibilitat” ACIN (2n):

 • S’agrupen en una única assignatura: “Sostenibilitat i Accessibilitat” SOAC (1r)

Es crea a tercer curs l’assignatura: “Maquetació i Prototipatge”: MAPR (3r)
L’assignatura “Empresa” passa a quart curs: EMPR (4t)
Durant el curs 2015/16 es produeix un transitori on es troben estudiants que han aprovat SOST i/o ACIN però no han fet MAPR i EMPR no la han cursat. Aquests estudiants haurien de fer MAPR com a optativa i els hi apareixerà al potencial de matrícula com a optativa (Aquests estudiants tindran prioritat per realitzar aquesta assignatura com a optativa).

Els estudiants que han aprovat SOST i/o ACIN i EMPR hauran de demanar la matricula de MAPR com a optativa després del període de matrícula.
A continuació es presenta la llista completa de canvis:

 • Les assigantures SOST (1r) i ACIN (2n) s’agrupen en SOAC (1r)  Q1 i Q2
 • L'assignatura CIMA (4t) passa a segon curs CIMA (2n) Q1 i Q2
 • L'assignatura EMPR (3r) passa a quart curs EMPR(4t)  Q2
 • S'afegeix l'assignatura obligatòria MAPR(3r)  Q1
 • S'afegeix l'assignatura optativa DIEL(7è)  Q1
 • S'afegeix l'assignatura optativa APEL(7è)  Q1
 • S'afegeix l'assignatura optativa ACAP(8è) Q2
 • S'afegeix l'assignatura optativa SOAP(8è)  Q2

Matrícula

A consequència dels canvis que impliquen desdoblament o fusió d'assignatures com són:

 • Les assigantures SOST (1r) i ACIN (2n) es converteixen en SOAC (1r).
 • Es crea l'assignatura MAPR (3r) com obligatoria u optativa
 • Es canvia CIMA de 4rt a segon

els estudiants han de tenir en compte el següents casos per tal de realitzar la matrícular:

 • Estudiants que han aprovat ACIN, SOST i CIMA es mante en el pla d'estudis 14/15 i no cal que matriculin MAPR.
 • Estudiants que han aprovat ACIN, SOST i han suspes o no matriculat CIMA han de matricular CIMA i es recomana matricular MAPR com optativa.
 • Estudiants que han aprovat ACIN i han suspes o no matriculat SOST han de matricular SOST (anar a classe amb SOAC(faran la part de SOST)) i es recomana matricular MAPR com optativa.
 • Estudiants que han aprovat SOST i han suspes o no matriculat ACIN han de matricular ACIN (anar a classe amb SOAC(faran la part de SOST)) i  es recomana matricular MAPR com optativa.
 • Els estudians que han suspes o no matriculat ACIN, SOST han de fer la nova estructura i matricular SOAC  i MAPR com obligatoria.

A la següent taula es troben els diferents casos:

Estat assignatures al acabar el 2014/15   Situació assignatures a partir del 2015/16
SOST ACIN SOAC MAPR MAPR-op
aprov. aprov. no matr. no matr. matr. (opcional)
aprov. susp. o no matriculada matr. ACIN no matr matr. (opcional)
susp o no matriculada aprov. matr. SOST no matr. matr. (opcional)
susp. o nm susp. o nm matr. matr. no matr
 

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltru. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que es fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG