Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica. Campus UPC a Vilanova i la Geltrú

Els estudis de Grau en Enginyeria Informàtica al campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú et formaran i seràs capaç de concebre sistemes i aplicacions basats en tecnologies d’Internet,  adquirint els coneixements necessaris en bases de dades i sistemes operatius.Accés des de Batxillerat

Accés des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) + convalidacions

Altres vies d'accés

Titulats Universitaris i assimilats

Estudis realitzats al estranger

Accés per trasllat d'expedient

Accés a estudis de retitulació

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés més grans de 40 anys

Accés més grans de 25 i 45 anys

Proves d’Accés a la Universitat

Preinscripció

Nota de tall

Matrícula

Acollida

 

Accés des de Batxillerat

Des del Batxillerat + PAU o des de COU + PAU a qualsevol estudi amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que hagueu cursat. Més informació

Accés des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) + convalidacions

Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, tot i que per l'admissió als estudis, s'establirà un ordre de preferència segons la correspondència entre la família del CFGS o equivalent i la branca de coneixement de l'estudi de grau al qual es vol accedir. L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (en endavant EPSEVG) convalida matèries i crèdits d'alguna de les titulacions de grau als titulats i titulades de determinats CFGS. Consulteu quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació a convalidació de crèdits.

Altres vies d'accés

També es pot accedir als estudis per altres circumstàncies especials: si voleu continuar o acabar una carrera a la UPC (trasllat d'expedient); si ja teniu una titulació universitària i en voleu començar una de nova; si sou estudiants de països de fora de la Unió Europea; persones que hagin fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o persones més grans de 40 anys que acreditin una determinada experiència laboral o professional . Podeu consultar informació sobre l'accés a la Universitat al web 

Titulats universitaris i assimilats

Titulats universitaris i assimilats

Estudis Realitzats al estranger

Estudis realitzats al estranger + Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

Accés per trasllat d'expedient

Podeu consultar l'oferta de places per trasllat d'expedient de l'EPSEVG de cada curs, aixi com periòde de sol·licitud, documentació i resolucions

Accés a estudis de retitulació

Per a estudiants que ja tinguin una titulació universitària oficial no adaptada a l'EEES i que vulguin obtenir el títol de grau que dóna accés a la mateixa professió. Podeu consultar informació sobre l'accés a la Universitat al web.

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés per adaptació del estudis d'Enginyeria Tècnica de primer cicle

Accés més grans de 40 anys

El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix una via d'entrada a aquests estudis per a persones més grans de 40 anys.

Accés més grans de 25 i 45 anys

Consulta l'informació completa per més grans de 25 i 45 anys.

Proves d’Accés a la Universitat

Consulteu informació detallada sobre l'estructura de les proves, notes d'admissió, matèries avaluades i ponderacions al web. Les ponderacions de les assignatures van ser aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya el 10 de juny de 2009. L'acord és transitori i només per a la preinscripció de 2010 i 2011. Segons la llista de matèries de modalitat de Batxillerat vinculades a cada branca de coneixement, en aquesta fase transitòria es ponderen amb 0,2 les matèries que fins ara eren obligatòries de via d'examen. Per a la preinscripció del 2012, la nova taula de ponderacions reflectirà les recomanacions acadèmiques de les universitats.

Preinscripció

Per estudiar a la Politècnica, heu de fer la preinscripció universitària a través de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que gestiona l'accés a tot el sistema públic universitari. Podeu formalitzar la preinscripció per Internet durant el mes de maig i setembre, en les dates que s'anuncien oportunament.

Nota de tall

La nota que permet l'admissió a uns estudis universitaris depèn, en el cas d'estudiants de Batxillerat, de la nota del currículum de Batxillerat (60%) i de la nota obtinguda a les PAU (40%). S'anomena nota de tall i es calcula en funció de la demanda de l'estudi i del nombre de places que s'ofereixen. Això vol dir que no hi ha cap relació directa entre la nota de tall i la dificultat dels estudis. Aquesta nota de tall queda determinada al final del procés d'assignació de places; així doncs, en el moment de fer la preinscripció només es coneix la nota de tall del curs anterior i, per tant, és orientativa. Consulteu les notes de tall dels últims anys.

Matrícula

Si després de fer la preinscripció al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú i superar les proves de les PAU, obteniu plaça, heu de formalitzar la matrícula universitària. Aleshores, cal que us connecteu al web Matrícula UPC, disponible durant els mesos de juliol i setembre, on hi ha la informació completa sobre com matricular-se: descripció del procés, calendari, documents necessaris, modalitats de pagament, informació sobre l'oferta de beques i ajuts per finançar els estudis, enllaços als centres docents i respostes als dubtes més freqüents sobre la normativa acadèmica.

Acollida

Per fer més fàcil l'inici dels estudis universitaris, el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú organitzarà una sessió d'acollida. Rebreu més informació en el moment de la matrícula.

Informació acadèmica

  • Durada: Quatre anys
  • Càrrega lectiva: 240 crèdits (Un crèdit equival a 25-30 hores de treball)
  • Nota de tall PAU: 5.00
  • Nota de tall CFGS: 5.00
  • Nombre de places: 40

Torns d’ impartició de la docència:
Tots els cursos: Matí

Podeu trobar més informació a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de lEPSEVG

Perfil acadèmic del professorat

En aquest link podeu trobar informació sobre el perfil acadèmic del professorat http://eprints.upc.edu/producciocientifica/

Dades estadístiques del centre i de les titulacions

En aquest enllaç podeu trobar informació sobre les dades estadístiques i de gestió de les titulacions del centre i de la resta de la UPC http://www.upc.edu/dades/

Recomanacions d'orde de matricula entre assignatures

Quatrimestre 1

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
FISI Física 7.5 OBT ca es en
FOMA Fonaments matemàtics 7.5 OBT ca es en
FOPR Fonaments de programació 7.5 OBT ca es en
INCO Introducció als Computadors 7.5 OBT ca es en

Quatrimestre 2

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ESC1 Estructura de computadors I 7.5 OBT ca es en
LOAL Lògica i Àlgebra 7.5 OBT ca es en
MATD Matemàtica discreta 7.5 OBT ca es en
PRO1 Programació I 7.5 OBT ca es en

Quatrimestre 3

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
SIOP Sistemes operatius 6 OBT ca es en
INEP Introducció a l'Enginyeria del Programari 6 OBT ca es en
ESTA Estadística 6 OBT ca es en
ESC2 Estructura de computadors II 6 OBT ca es en
ESIN Estructura de la Informació 6 OBT ca es en

A partir del curs 2014/15 SIOP s'impartirà al 3er quadrimestre.

Quatrimestre 4

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ARCO Arquitectura de Computadors 6 OBT ca es en
AMEP Ampliació a l'Enginyeria del Programari 6 OBT ca es en
XACO Xarxes de Computadors 6 OBT ca es en
PROP Projecte de Programació 6 OBT ca es en
EMPR Empresa 6 OBT ca es en

A partir del curs 2014/15 EMPR s'impartirà al 4t quadrimestre.

Quatrimestre 5

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
ADSO Administració de sistemes operatius 6 OBT ca es en
EESO Economia, ètica i societat 6 OBT ca es en
INTE Internet 6 OBT ca es en
PACO Paral·lelisme i Concurrència 6 OBT ca es en
SODX Sistemes operatius distribuïts i en xarxa 6 OBT ca es en

Quatrimestre 6

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
FUIN Future Internet 6 OBT ca es en
GEET Gestió d'empreses TIC 6 OBT ca es en
PTIN Projecte de Tecnologies de la Informació 6 OBT ca es en
SEAX Seguretat i administració de xarxes 6 OBT ca es en
XAMU Xarxes multimèdia 6 OBT ca es en

Quatrimestre 7

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
DABD Disseny i Administració de Bases de Dades 6 OPT ca es en
MIDA Mineria de Dades 6 OPT ca es en
REIN Recuperació de la Informació 6 OPT ca es en
DAMO Desenvolupament d'aplicacions mòbils   6 OPT ca es en
INDI Interacció i disseny d'interfícies 6 OPT ca es en
PMUD Programació multiplataforma i distribuïda 6 OPT ca es en
TEEE Tècniques d'Escriptura per a l'Enginyeria 6 OPT ca es en
TCAP Tècniques de Comunicació Acadèmiques i Professionals 6 OPT ca es en

Quatrimestre 8

Sigla Assignatura Crèdits Tipus Guia docent
HADP Habilitats acadèmiques per al desenvolupament d'un projecte 6 OPT ca es en
TFGR Treball de Fi de Grau 24 PRJ ca es en
PRTL Pràctica en tercera llengua 3 OPT ca es en
SOAP Sostenibilitat Aplicada 6 OPT ca es en
ACAP Accesibilitat Aplicada 6 OPT ca es en
 

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltru. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que ens fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG