Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica

Grau en Enginyeria Informàtica. Campus UPC a Vilanova i la Geltrú

 

Forma’t per liderar el futur del transport ferroviari de la mà de les principals operadores i empreses del sector. Et formaràs en l'operació i l'explotació de serveis ferroviaris, material rodant i manteniment de vehicles, l'electrificació i l'energia, la senyalització, la comunicació i la gestió del trànsit ferroviari i, visitaràs factories, tallers, instal·lacions i centres de control. Màster amb possibilitat de fer pràctiques professionals a les empreses del sector i amb un alt nivell de col·locació. Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Més informació 


Si esteu interessats en realitzar aquest Máster però no disposeu dels suficients recursos econòmics, contacteu amb nosaltres (Tèl. 931120870, email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) i us explicarem les diferents descomptes i ajuts als que podreu accedir.


Presentació

La implantació del Tren d'Alta Velocitat (AVE) al nostre país ha demostrat que el ferrocarril pot ser un sistema de transport competitiu i eficient. El futur de la mobilitat passa per desenvolupar aquest mitjà de transport, que presenta avantatges interessants a nivell mediambiental i també pel que fa a factors econòmics. Aquest curs vol convertir-se en un referent en tot allò relatiu a la formació en els aspectes tècnics del ferrocarril, i omplir un buit que existia a Catalunya.

Les empreses del sector podran veure satisfetes les necessitats de formació tècnica. El Màster vol formar professionals capacitats per treballar en aspectes com l'electrificació, el manteniment de les catenàries, la senyalització o la protecció del tren.

El curs comptarà amb les aportacions dels millors especialistes en sistemes ferroviaris, alguns d'ells directius d'importants empreses del sector. Tots ells explicaran les seves experiències als participants del Màster, ja que un dels seus objectius és compartir el coneixement de les companyies punteres. Es tracta d'oferir una formació en consonància amb les necessitats de les organitzacions.

Objectius

 • Formar professionals que s'integrin en diferents segments del negoci del sector ferroviari.
 • Estudiar aspectes referents a electrificació, senyalització, comunicacions, material rodant i gestió i explotació d'empreses ferroviàries.
 • Oferir uns estudis específics sobre instal.lacions, vehicles i gestió del ferrocarril.
 • Col.laborar amb empreses punteres en aquest sector, per tal de formar professionals que s'adaptin a les necessitats del mercat.

A qui va dirigit

 • Enginyers Industrials o Enginyers Tècnics.
 • Enginyers de Camins, Canals i Ports
 • Enginyers de Telecomunicacions.
 • Enginyers Informàtics.
 • Professionals del sector ferroviari.

Continguts

Mòduls

El programa del màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació.

Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

 1. Vehicles i Operació en Serveis Ferroviaris Postgrau presencial. 21-10-2016 a 10-03-2017. Vilanova i la Geltrú
 2. Instal·lacions Ferroviaries Postgrau presencial. 04-03-2017 a 08-07-2017. Vilanova i la Geltrú
 3. Operació i Explotació de Serveis Ferroviaris Curs de formació contínua presencial. 21-10-2016 a 13-01-2017 Vilanova i la Geltrú
 4. Vehicles Ferroviaris Curs de formació contínua presencial. 17-12-2016 a 10-03-2017 Vilanova i la Geltrú
 5. Electrificació i Energia Curs de formació contínua presencial. 04-03-2017 a 12-05-2017 Vilanova i la Geltrú
 6. Senyalització, Comunicació i Gestió del Trànsit Curs de formació contínua presencial. 06-05-2017 a 08-07-2017. Vilanova i la Geltrú

Matèries

1- Sistema Ferroviari - 3 ECTS

 1. El ferrocarril com a sistema. Concepte bàscis, subsistemes i interrelacions.
 2. Organització del Sector Ferroviari. Administracions i Empreses.
 3. Geografia Ferroviària de Catalunya, Espanya i la resta d'Europa.
 4. Vehicles i trens. Característiques bàsiques i visió general. Trens espanyols.
 5. El mercat i els clients. Necessitats comercials i competitivitat del ferrocarril.
 6. Ferrocarril i medi ambient.
 7. El ferrocarril en el sector del transport i en l'economia nacional.
 8. Cicle de vida del sistema ferroviari.

2- Comunicacions Aplicades al Ferrocarril - 3 ECTS

 1. Principis generals de l'electricitat.
 2. Elements fonamentals de l'electrònica.
 3. Elements bàsics de les comunicacions.
 4. Comunicacions tren-terra (PMR, Tetra).
 5. Altres comunicacions.

3- Electricitat i Mecànica al Ferrocarril - 3 ECTS

 1. Cinemàtica, Estàtica i Dinàmica.
 2. Resistència a l'avenç. Càrregues gravitatòries.
 3. Introducció a la Dinàmica del Ferrocarril. Velocitat. Traçat.
 4. Vibracions Mecàniques.
 5. Cinemàtica i Dinàmica de la Roda.
 6. Dinàmica d'un eix. Anàlisi qualitatiu. Equacions.

4- Infrastructura Ferroviaria - 3 ECTS

 1. Plataforma i via.
 2. Disseny d'estacions. Accesibilitat.
 3. Intercanviadors de transport.
 4. Gàlibs.
 5. Ponts i túnels.
 6. Canviadors d'ample de via.
 7. Criteris generals de manteniment en infrastructures ferroviàries.

5- Alta Velocitat i Serveis de Viatgers Interurbanos - 3 ECTS

 1. Magnituds i unitats utilitzades en el transport de viatgers.
 2. Demanda i mercat. Peculiaritats tècniques i econòmiques.
 3. Oferta. Productes, trens i serveis.
 4. Principis i avantatges de l'alta velocitat.
 5. L'alta velocitat a Espanya.
 6. Tecnologia específica de línies per a serveis d'alta velocitat.
 7. Aerodinàmica de l'alta velocitat.
 8. Material rodant per a serveis de mitja i llarga distància convencionals.
 9. Material rodant per a serveis d'alta velocitat.
 10. Explotació tècnica i econòmica de serveis d'alta velocitat

6- Senyalització Ferroviària - 3 ECTS

 1. Anàlisi general de la senyalització.
 2. La senyalització i les seves aplicacions.
 3. Diferents equips de senyalització aplicades a les línies fèrries.
 4. Concrecció dels equips a instal.lar en funció de l'ample de via i de l'Administració Ferroviària.
 5. Anàlisi dels sistemes de la detecció segura dels trens.
 6. Aplicació dels sistemes de seguretat que controlen la circulació i maniobres dels trens.
 7. Estudi de la simbologia que intervenen en la realització dels equemes de senyalització.
 8. Aplicació dels sistemes de bloqueig entre els sistemes de seguretat que controlen la circulació dels trens i les seves maniobres.
 9. Anàlisi de les diferents formacions automàtiques d'itineraris i la seva disolució.
 10. Metodologia de l'aplicació dels sistemes que actuen sobre els sistemesde seguretat.
 11. Aplicació dels passos a nivell en funció de les cruïlles entre carreteres i vies fèrries.

7- Tracció Elèctrica - 3 ECTS

 1. Principis bàsics.
 2. Transmissió mecànica.
 3. Motors de tracció amb col.lector i el seu control.
 4. Motors de tracció síncronos i el seu control.
 5. Motors de tracció asíncronos i el seu control.
 6. Altres motors de tracció.
 7. Tracció diesel-elèctrica.
 8. Tracció elèctrica automòbil.

8- Ferrocarril i Energia - 3 ECTS

 1. Visió general de l'energia i dels problemes relacionats amb el seu ús.
 2. Energia i transport.
 3. Tipus de tracció i vectors energètics en el ferrocarril.
 4. Fre dinàmic i serveis auxiliars del tren.
 5. Energia necessària per al moviment del tren.
 6. Demanda d'energia del tren segons serveis i sensibilitat a variables crítiques.
 7. Visió general de les actuacions i mesures per a reduir la demanda d'energia del ferrocarril.
 8. Actuacions al disseny de trens i de línies.
 9. Conducció econòmica i regulació eficient del tràfic.

9- Rodalies, Regionals, Metros i Tramvies - 3 ECTS

 1. El transport urbà i metropolità. Caracterització.
 2. Demanda i mercat.
 3. Explotació tècnica i econòmica del transport metropolità i urbà en mode ferroviari.
 4. Serveis de Rodalies.
 5. Metros.
 6. Metros lleugers i tramvies.
 7. Tren Tram.
 8. Accessibilitat i intermodalitat.

10- Sistema de Protecció del Tren - 3 ECTS

 1. Anàlisi general dels Sistemes d'ATP.
 2. Els sistemes d'ATP i les seves aplicacions.
 3. Diferents sistemes d'ATP aplicats a les línies fèrries.
 4. Concreció dels equips d'ATP a instal.lar en funció de l'ample de via i de l'Administració Ferroviària.
 5. Anàlisi dels sistemes per a la Protecció Segura del Tren.
 6. Aplicació dels sistemes d'ATP que controlen la circulació i maniobres dels trens.
 7. Estudi de la simbologia que intervé en la realització dels esquemes d'ATP.
 8. Aplicació dels sistemes d'ATP per a la realització de bloqueig entre els sistemes de seguretat que controlen la circulació dels trens i les seves maniobres.
 9. Anàlisi de les diferents formacions automàtiques d'itineraris i la seva dissolució en funció del sistema d'ATP que s'hi instal.li.
 10. Metodologia de l'aplicació dels sistemes que actuen sobre els sistemes de seguretat.
 11. Optimització dels sistemes d'ATP a través dels sistemes d'ATO.

11- Elements de Material Rodant - 3 ECTS

 1. El material rodant als sistemes de ferrocarril.
 2. Sistemes principals.
 3. Òrgans de xoc i tracció. Enganxalls.
 4. Equip de tracció.
 5. Equip de fre.
 6. Prestacions requerides per als trens.
 7. Instal.lacions del sistema tren.
 8. Altres sistemes embarcats.
 9. Consideracions de projecte.

12- Subestacions i Xarxes - 3 ECTS

 1. Generalitats de l'electrificació DC.
 2. Subestacions rectificadores. (DC).
 3. Càlculs elèctrics en DC.
 4. Generalitats de l'electrificació AC.
 5. Subestacions AC.
 6. Càlculs elèctrics en AC.
 7. Manteniment i explotació de les instal.lacions elèctriques.

13- Mercaderies i Logística - 3 ECTS

 1. Demanda i mercat.
 2. Producció de trens. Pla de transports.
 3. Terminals de mercaderies.
 4. Apartadors. Derivacions particulars.
 5. Logística del transport.

14- Explotació Tècnica de les Infrastructures Ferroviaries - 3 ECTS

 1. L'explotació tècnica. Els sistemes de bloqueig.
 2. La programació del servei ferroviari.
 3. Els gràfics de marxa.
 4. La capacitat de les línies.
 5. L'assignació de la capacitat a un operador ferroviari.
 6. Els Centres de Control Integrats (CCI).

15- Enginyeria i Manteniment - 3 ECTS

 1. Fiabilitat.
 2. Mantenibilitat.
 3. Disponibilitat.
 4. Cicle de vida.
 5. Fiabilitat al projecte.
 6. Mantenibilitat al disseny.
 7. Gestió global del manteniment.
 8. Gestió tècnica del manteniment.
 9. Millora de l'eficiència del manteniment.

16- Electrificació (Catenària)> 3 ECTS

 1. Introducció.
 2. Requeriments i especificacions.
 3. Distribució de corrents i tensions elèctriques.
 4. Disseny de la línia aèria de contacte.
 5. Sustentació de la línia aèria de contacte.
 6. Comportament mecànic de la catenària.
 7. Postas i cimentacions.
 8. Comportament dinàmic de la catenària.
 9. Planificació per a la implantació de la catenària.
 10. Aïllament i seguretat elèctrica.
 11. Muntatge de la catenària.
 12. Manteniment de la catenària.

17- Disseny i Gestió de Projectes 2 ECTS

 1. Context de la gestió del projecte
 2. Procés de la gestió del projecte
 3. Definició i planificació del projecte
 4. Previsió de les despeses i el temps
 5. Coordinació de l'equip de projecte
 6. Seguiment i control de l'execució del projecte
 7. Conclusió del projecte

18- Projecte Final Màster - 10 ECTS

 1. Realització d'un projecte final que desenvolupi els continguts pràctics relacionats amb algun dels mòduls o temes tractats en el programa o el desenvolupament d'un tema transvesal a la temàtica del curs.

Direcció i Professorat

Direcció Acadèmica

 • Perat Benavides, Ignasi
  Professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sotsdirector de Promoció i Relacions Universitat-Empresa de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

 

Professorat

 • Altaba Marín, Iván
  Ingeniero Industrial, UPC. Jefe del departamento de Proyectos de baja tensión, equipamientos, sistemas y telemandos de estaciones en Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A. Especialista en sistemas de distribución eléctrica en Alta Tensión, Subestaciones y Electrificación Ferroviaria.
 • Altesa Cabanas, Jaume
  Ingeniero Industrial por la UPC. Ingeniero de I+D en Alstom Transporte en la factoría de Santa Perpetua de Mogoda. Ingeniero mecánico en proyectos de fabricación de material rodante durante 9 años. Actualmente en actividades de I+D focalizadas en confort, ergonomía, realidad virtual y mejoras Industriales.
 • Andrada Gascón, Pedro
  Ingeniero industrial y Doctor Ingeniero Industrial UPC. Desde 2004 es el responsable del Grupo de Investigación de la UPC, GAECE (Grupo de Accionamientos con Conmutación Electrónica). En la actualidad su principal interés investigador está centrado en el desarrollo de accionamientos híbridos de reluctancia y de nuevos accionamientos eléctricos de elevadas prestaciones por tracción eléctrica.
 • Arqués Patón, Josep Lluis
  Doctor Ingeniero Industrial. Programa de Dirección General en IESE. Ha ocupado el cargo de Director de Tecnología y Gestión, Director de Tecnología y mantenimiento y Director Técnico en FGC y actualmente es asesor en Material Rodante y RAMS en IDOM.
 • Barrón de Angoiti, Iñaki
  MBA (Desarrollo de Directivos) por el IESE Business School, Madrid. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC. Director del Departamento de Viajeros, Alta Velocidad y Estaciones, así como Coordinador de la Región Latinoamérica de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), en París.
 • Berrios Villalba, Antonio
  Ingeniero Industrial, en Electrónica y Automática. Ingeniero Técnico Industrial, en Electrónica y Electricidad. Postgrado Especialista en Función Directiva. UPM Gerente de Área de Ingeniería de Activos de Energía. ADIF y Chairman Energy Management Sector RSF. UIC Unión Internacional de Ferrocarriles.
 • Blanqué Molina, Balduí
  Ingeniero superior en Telecomunicaciones y electrónica, Doctor Ingeniero por la UPC. Desde 2010 es el jefe de sección del departamento de ingeniería eléctrica en la escuela EPSEVG de UPC. Coordinador del master MUESAI en electrónica y sistemas automáticos industriales des de 2014. Especializado en gestión de proyectos con metodologías Agile. Como profesor agregado en la actualidad imparte docencia en EPSEVG y ESEIB aplicando sus conocimientos en el ámbito del control y procesado digital de señal, simulación y ensayo de accionamientos eléctricos de elevadas prestaciones.
 • Buenestado Caballero, Sebastián
  Licenciado en Derecho. PDG por IESE. Director de los servicios de Transporte de la CON. Ex-Director General de Metro de Barcelona (TMB), Transportes Metropolitanos de Barcelona. Presidente de ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos). Vicepresidente del *ATUC (Asociación de empresas gestoras de los transportes urbanos colectivos).
 • Canosa Novella, Victor
 • Casas Esplugas, Carles
  Técnico de Planificación y Desarrollo de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 • Catalán Carretero, Carlos
  Responsable de Proyectos de Señalización y Telecontrol Ferroviario Ferrocarril Metropolità de Barcelona
 • Colomer Ferrandiz, José Vicente
  Catedrático de Transportes de la Universitat Politècnica de Valencia
 • Coves Moreno, Jordi
  Gerente de Instalaciones Ferroviarias y Electrificación de IDOM
 • Cuesta Cuesta, José María
  Ingeniero Técnico Industrial, especialidad *Electrónica al *ETSET de Tarragona. Responsible del área de mantenimiento de Señalización en Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, sistemas de FAP, ATP, ATO, y vocal del Comité Sectorial ERTMS.
 • Domínguez Saura, Enric
  Ingeniería Técnica Industrial Máquinas Eléctricas, UPC. Máster en gestión y dirección de empresas. Instituto Catalán de Tecnología (ICT), Máster en prevención de riesgos laborales, UPC. Director de Proyectos de SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
 • Enguix Peiró, Joan Carles
  Licenciado en Geografía, UB (Geografía del Transporte). Ingeniería Técnica Industrial, UPC. Curso Superior de Transportes Terrestres, FFE. Master en Planificación y Gestión de la Movilidad, UPC. Diploma Gestión PYME, FPE. European Financial Advisor, EFPA. Especialista en Operación Ferroviaria, en SENER, Ingeniería y Sistemas, S.A. División de Barcelona. Sección de Comunicaciones y Software.
 • Esquius Rafat, Andreu
  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC (1992), con las especialidades de Transportes y Ordenación del Territorio. Socio y director adjunto de MCRIT SL, empresa consultora especializada en el asesoramiento a la administración y a grandes empresas públicas y privadas.
 • Fonseca Teixeira, Paulo
  Doctor en Ingeniería Civil por la UPC, es Prof. Auxiliar del Instituto Superior Técnico (IST), Universidad de Lisboa. Fue leader de diferentes proyectos de investigación internacionales (UE, Ministerio de Ciencia en Portugal y España) y ha sido miembro de diferentes comités científicos ferroviarios (UIC, EURNEX, FFE). Ha liderado y trabajado como consultor en varios proyectos para diferentes administraciones y organismos ferroviarios.
 • Fontseré Pujol, Valentí
  Director Técnico y de Innovación de COMSA EMTE
 • García Álvarez, Alberto
  Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por UAM, Doctor en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte por UPC, Ingeniero Industrial Mecánico por el ICAI. Licenciado en Derecho UNED, PADE Programa de Alta Dirección de Empresas del IESE. Director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Exdirector General de Renfe Viajeros, S.A.
 • García Fuertes, Pilar
  Directora del Museo del Ferrocarril de Catalunya.
 • González Franco, Ignacio
  Doctor en Ingeniería e Infraestructura en el Transporte por la Universidad Politécnica de Cataluña, Ingeniero Industrial por la Universidad de Vigo y Máster en Sistemas Ferroviarios por la Universidad Pontificia de Comillas. Desde 2009 trabaja como investigador en el área de I+D+i de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, coordinando desde 2012 el Grupo de Estudios e Investigación de Energía y Emisiones en el Transporte y el Grupo de Economía y Explotación del Transporte.
 • Jiménez Redondo, José Antonio
  Dr. Ingeniero Industrial, UPM. Titulado en Dirección de Empresas - IESE, Universidad de Navarra. Ex-Director General de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A.
 • Juncadella i Fortuny, Oriol
  Ingeniero de Caminos, canales y puertos por la UPC. PDD en IESE. Director de FGC Operadora, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Actualmente es el representante de FGC en diferentes comités, comisiones y diversas iniciativas de la administración y la sociedad civil relacionadas con la accesibilidad y la movilidad.
 • López Gómez, José Luis
  Ingeniero Técnico del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) de Madrid. Asesor Técnico del Presidente de Patentes Talgo. Ha sido Jefe de Talleres en Barcelona y Madrid, Jefe de ingeniería de Talleres, Director Técnico de Patentes Talgo, Director General de Tecnología (I+D) cargo que ostentó hasta su jubilación. Premio al Inventor Europeo por nominación del Jurado y votación popular. Medalla de Honor de la Fundación García Cabrerizo. Tiene varias patentes.
 • López-Pita, Andrés
  Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Catedrático de Ferrocarriles en la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesionalmente ha ocupado cargos de responsabilidad como Ingeniero en RENFE, en la Dirección de Innovación y en la Dirección de Planificación. Ha formado parte de diversos Grupos de Expertos de la Unión Internacional de Ferocarriles (UIC) y Director del Centro de Innovación del Transporte (CENIT), en la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es Presidente del Consejo Asesor en el ámbito de las infraestructures del Ministerio de Fomento.
 • Martín Cañizares, María del Pilar
  Doctora en en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte por UPC, Ingeniera en Informática por ICAI, Master en Sistemas Ferroviarios por ICAI, Experto en Ingeniería Ferroviaria por la UNED. Jefa de proyectos de investigación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, actualmente desarrolla sus funciones en el gabinete del Director General de Renfe Viajeros.
 • Martín Merino, Félix A
  Director de Rodalies de Catalunya. Diplomado en Dirección de Empresas por IESE. Diplomado en Marketing por EADA y Diplomado en Logística por el ICIL. Profesionalmente ha ocupado cargos de responsabilidad en Renfe Mercancías, como Gerente de cargas fraccionadas y en Renfe Viajeros como gerente de Área de Mercado Nordeste-Mediterráneo o Gerente de Servicios Transversales entre otros.
 • Perat Benavides, Ignasi
  Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Pérez Gómez, Jaume
  Responsable de Seguridad Ferroviaria de Ferrocarril Metropolità de Barcelona
 • Perlasia Giol, Jose
  Doctor Ingeniero Industrial por la UPC. Master en Seguridad y Salud en el Trabajo UAB-UPC.Antiguas responsabilidades en RENFE , Electrificación, Material y Tracción, construcción de Terminales, Transportes, inspección de accidentes e incidencias y Seguridad en la Circulación. Experiencia en IDOM Ingenieria y Sistemas estudios y proyectos en SECURITEC, Madrid, Planes de Autoprotección y auditorias.
 • Playà Velasco, Oscar
  Responsable del Centro de Control de Metro de Ferrocarril Metropolità de Barcelona
 • Puigdollers Zanon, Oscar
  Ingeniero Industrial. Ha trabajado en TMB donde ha desarrollado diversas responsabilidades destacando la ocupación de la posición de Responsable de Estudios y Proyectos. Actualmente desempeña sus responsabilidades como Jefe de la Unidad de I+D+i, Estudios, Conocimiento y Atención al Cliente en la empresa Barcelona de Serveis Municipals
 • Ruiz Cantí, Javier
 • Rull Duran, Joan
  Dr. Ing. Industrial. Profesor Titular de Universidad Departamento Ingeniería Eléctrica UPC. Durante los últimos 15 años colabora en la realización de software y estudios de electrificación ferroviaria en el marco de los convenios de colaboración Universidad-Empresa en la UPC.
 • Salvadó Morelló, Carla
  Empezó a trabajar en la Autoridad Portuaria de Barcelona en el año 1992 y, desde entonces, ha estado siempre ejerciendo sus funciones en distintas empresas situadas en el entorno portuario. Desde el año 2003 está trabajando en el negocio de los cruceros desde distintos ámbitos. Ha sido Secretaria General de MedCruise, la Asociación de Puertos de Crucero del Mediterráneo, durante tres años. Actualmente, ocupa el cargo de Directora de Cruceros y Márqueting de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Forma parte del Consejo de Administración de la empresa Creuers del Port de Barcelona, propietaria y gestora de las 5 terminales públicas de cruceros del Puerto de Barcelona. Es Directora de MedCruise, la Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo, siendo responsable de la promoción. Es diplomada en ciencias empresariales. Ha realizado un Programa de Desarrollo Directivo en ESADE. Value Innovation Program en INSEAD-Paris.
 • Sánchez López, Josep Anton
  Ingeniero Técnico en Electricidad e Ingeniero en Organización Industrial por la UPC ha trabajado en la Industria desempeñando distintos puestos en el departamento Mantenimiento y actualmente trabaja como profesor Titular de Escuela Universitaria en el departamento de Ingeniería Eléctrica. En el grupo de investigación GAECE su actividad principal se centra en la detección de faltas en los accionamientos.
 • Sanz Junoy, Ignacio
  Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, especialidad en Organización de Empresas. Máster en Economía Industrial (Economía del Transporte) por la UC3M y The University of Leeds. Máster en Desarrollo de Estrategias Internacionales por la UPM. Subdirector Comercial de Servicios Logísticos en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
 • Serra Aguilera, Miquel
  Ingeniero de telecomunicaciones por la UPC. Programa Dirección General por IESE. Máster en Telemática y Sistemas de Telecomunicación en la Salle. La principal actividad profesional la ha desarrollado en la empresa DIMAT (Distribuidora Industrial de Material, Automatismos y Teletransmisión). Ha impartido clases en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la UPC y en la Salle.
 • Sivatte Adroer, Maurici
  Doctor Ingeniero en Mecanica por la UPC. Profesor colaborador de la UPC. La actividad investigadora se desarrolla en Fabricación, Honing, Redes Neuronales Artificiales con el grupo de investigación TECNOFAB de la UPC
 • Sumpsi Riera, Carles
  Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña
 • Tortajada Flores, Alberto
  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC y Director de Planificación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
 • Ubalde Claver, Luis
  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2000 y Doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Su formación incluye un Programa de Desarrollo Directivo en IESE. Siendo profesor asociado en la UPC e ingeniero investigador en el CENIT, ha participado en distintos proyectos de investigación para el Gobierno de España, el Banco Europeo de Inversiones, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y otras entidades. Es experto en planificación e infraestructuras ferroviarias.
 • Ureña Serrano, Òscar
  Ingeniero Industrial por la UPC y Máster Avanzado en Sistemas de Transporte Ferroviarios y Urbanos por la ENPC (Paris). Apasionado del ferrocarril. Vinculado profesionalmente al sector ferroviario desde 2008, cuando entró en la división de Servicios de Alstom. Actualmente ocupa el puesto de Jefe de Proyecto de Alstom Servicios en Metro de Barcelona. Ha trabajado en proyectos de metros en Latinoamérica, donde ha dado cursos de formación de conducción y mantenimiento.

Informació General

 
Durada 60 ECTS (474 hores lectives)
Dates de realització Del 21-10-2016 al 8-07-2017
Horari
 • Divendres: 15:00 a 21:00
 • Dissabte: 09:00 a 15:00
 • Dijous: Visites a empreses i instal.lacions
Lloc de realització

EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Av. Víctor Balaguer, s/n
Vilanova i la Geltrú

Contacte Telèfon: (34) 93 112 08 70
Titulació

Títol de màster expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Import de la matrícula 9800 €

L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest màster.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

Pagament fraccionat La matrícula es pot pagar en dos terminis:
 • 60 % de l'import total, com a molt tard un mes abans de l'inici d'aquest curs
 • 40 % restant abans de l'inici del curs

Videos

Si vols conèixer el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú, vine a l'av. Victor Balaguer 1 de Vilanova i la Geltru. Consulta tota la nostra oferta de Graus d'àmbit industrial i TIC que t'oferim i descobreix allò que es fa diferents.

Contacta amb l'EPSEVG