Primer i Segon Cicle

Primer cicle i Segon cicle - Enginyeries Tècniques al campus de la UPC de Vilanova i la geltrú, Informàtica, Telecomunicacions, Mecànica, Química, Electrònica Industrial, Electricitat

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i imparteix els següents estudis universitaris de primer i segon cicle: Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica, Enginyeria Tècnica Industrial Electricitat, Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica, Enginyeria Tècnica Industrial Química, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.


Atenció! Pla en víes d'extinció. Més informació: Calendari extinció i taula d'adaptació al Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica i Industrial

Segon Cicle

>Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial

Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial

Adquiriràs els coneixements científics i tècnics necessaris per dissenyar, elaborar, instal·lar, construir i mantenir màquines, estructures i dispositius mecànics. Cursaràs assignatures de caràcter bàsic com matemàtiques, física, informàtica, etc., i altres d'específiques com enginyeria tèrmica, teoria d’estructures i disseny de màquines, entre d'altres.

Atenció! Plans en víes d'extinció. Llegeix més aquí.

Primer Cicle

Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica campus UPC a Vilanova i la Geltrú

Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica

Adquiriràs els coneixements científics i tècnics necessaris per dissenyar, elaborar, instal·lar, construir i mantenir màquines, estructures i dispositius mecànics. Cursaràs assignatures de caràcter bàsic com matemàtiques, física, informàtica, etc., i altres d'específiques com enginyeria tèrmica, teoria d’estructures i disseny de màquines, entre d'altres.

Enginyeria Tècnica Industrial Electricitat campus UPC Vilanova i la Geltrú

Enginyeria Tècnica Industrial Electricitat

Adquiriràs els coneixements tècnics necessaris per dissenyar, analitzar, projectar, construir i mantenir els sistemes i equipaments vinculats amb la generació, el transport, la distribució i l’ús de l’energia elèctrica. Cursaràs matèries vinculades a les matemàtiques, la informàtica, la física o l’economia, i altres de caràcter tecnològic vinculades a l’electrònica de potència, les màquines elèctriques, les línies i les xarxes elèctriques, els autòmats programables, les centrals elèctriques, etc.

Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica Campus UPC Vilanova i la Geltrú

Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica

Adquiriràs els coneixements científics i tècnics necessaris per analitzar, dissenyar, projectar, construir i utilitzar sistemes electrònics industrials, sistemes de control automàtic i aplicacions de microprocessador. Cursaràs matèries de caràcter bàsic com matemàtiques, física, teoria dels circuits, tecnologia electrònica, i altres d’específiques com electrònica digital i analògica, regulació i control, informàtica industrial, etc., orientades a desenvolupar la teva capacitat metodològica i de càlcul.

Enginyeria Tècnica Industrial Química campus UPC Vilanova i la Geltrú

Enginyeria Tècnica Industrial Química

Adquiriràs els coneixements tècnics i les competències professionals necessaris per organitzar, dissenyar i controlar la producció de plantes químiques, així com per gestionar i desenvolupar plans de control de qualitat i de gestió mediambiental en l’àmbit industrial químic.

Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions campus UPC a Vilanova i la Geltrú

Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions

Adquiriràs els coneixements tècnics necessaris per dissenyar, construir i mantenir sistemes electrònics aplicats a les comunicacions i el control de sistemes. Cursaràs assignatures de caràcter bàsic com les matemàtiques, la física, l’anàlisi de circuits, la programació, i altres d’específiques vinculades a la microelectrònica, l’analisi de circuits i sistemes lineals, l’arquitectura de computadors, etc.

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Campus UPC a Vilanova i la Geltrú

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Adquiriràs els coneixements necessaris vinculats al disseny, la construcció i el manteniment de sistemes informàtics, especialment en l’àmbit del programari. Cursaràs assignatures de caràcter transversal com les matemàtiques, la física, la lògica i l’estadística, i altres pròpies dels estudis vinculades a la programació, les bases de dades, els sistemes operatius, les xarxes de computadors, la gestió de sistemes informàtics, etc.