Noticies EPSEVG > NotGeneral > Eleccions a la Junta de l'Escola

Eleccions a la Junta de l'Escola

Estudiants, PDI i PAS han d'escollir qui els representarà durant els pròxims tres anys en l'òrgan de govern més important del Campus.

eleccions_junta_escola.JPGGairebé 1500 persones de la comunitat universitària del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú estan convocades, el dimarts 23 de novembre, a les eleccions per escollir la nova composició de la Junta de l’Escola. De les 73 places que conformen aquest òrgan de govern, ara se'n renoven les 46 que són electes (18 estudiants, 17 professors funcionaris, 6 professors no funcionaris i 5 treballadors del personal d’administració i serveis), dividides en candidatures individuals i altres de col•lectives. Les 17 places restants pertanyen al que es coneix com a membres nats, que ja formen part de la junta de ple dret en tant que integrants de l’equip directiu o caps de secció dels diferents departaments que imparteixen docència al Campus.

La Junta és l’òrgan de govern i de màxima representació de l’Escola. Algunes de les seves principals competències són l’aprovació del pla estratègic, els plans d’estudis, la política de recerca i l’estructura organitzativa del Campus. Presidida pel director de l’Escola, la junta fa un mínim de dues reunions anuals i celebra les eleccions cada tres anys, tot i que la representació estudiantil i els possibles canvis d'adscripció o col·lectiu es renoven curs a curs.