Noticies EPSEVG > NotGeneral > El Campus s'implica en les reunions de treball de l'associació NODE Garraf

El Campus s'implica en les reunions de treball de l'associació NODE Garraf

L'objectiu d'aquesta agència de desenvolupament és garantir la cohesió, l’equilibri i la diversificació econòmica de la comarca des de diversos àmbits.

0000002656.jpgEl Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú està participant activament, junt amb altres institucions i col·lectius del territori, en les reunions de treball de l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf. Les trobades, que s’organitzen periòdicament a diferents emplaçaments de la comarca, tenen com a objectiu dotar l’àmbit del Penedès –i la comarca del Garraf en particular– dels instruments infraestructurals, financers, econòmics, tecnològics, socials i culturals necessaris per poder modificar l’actual model productiu del territori, excessivament centrat en el turisme i la construcció. Aquest canvi, fruit de la diversificació econòmica, pretén aconseguir que els sis municipis del Garraf també puguin ser reconeguts per factors com l’excel·lència emprenedora, la qualitat de vida, la conservació del medi ambient o l’esperit innovador.

En matèria de formació, en la qual se centren la majoria d'aportacions del Campus, les xifres amb què treballa l'agència NODE demostren que el Garraf  és la segona comarca de Catalunya amb més percentatge de població amb estudis postobligatoris i la primera amb major presència relativa de població amb estudis superiors. Al mateix temps, però, també alerten de l’elevat abandonament dels estudis en l'etapa postobligatòria i d'un desenvolupament insuficient dels recursos educatius i formatius.

L’Agència de Desenvolupament NODE Garraf és una entitat pública consorciada, que està formada tant per administracions públiques com per agents socials. L’associació es va posar en marxar ara fa dos anys arran de l'inici de la recessió econòmica i té la intenció d’impulsar i garantir la cohesió, l’equilibri i el desenvolupament de la comarca en tots els sentits.