Noticies EPSEVG > NotGeneral > Sessió de presentació del procés de diagnosi i millora de la qualitat de les pràctiques docents a l’EPSEVG

Sessió de presentació del procés de diagnosi i millora de la qualitat de les pràctiques docents a l’EPSEVG

El passat divendres 2 de febrer, va tenr lloc a la Sala d'Actes de l'Escola, una reunió oberta a tota la comunitat interessada del Centre, que tenia per objectiu tractar sobre la millora de la qualitat de les pràctiques docents als laboratoris i aules informàtiques de l'EPSEVG.

Ricardo de la Vega del GPAQ (Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat de la UPC), va donar a conèixer la diagnosi obtinguda en la primera fase realitzada als diferents grups que fins ara han participat, i es van identificar possibles propostes de millora i possibles línies d'actuació futura en quant a les pràctiques docents a l’EPSEVG.

De la Vega, va presentar un document que inclou: objectiu, metodologia, participants, taula d’evidències (amb la identificació de 97 problemes, a partir de les 156 aportacions pautades recollides en la primera fase, els dies 23 i 24 de gener), resultats obtinguts (amb la classificació de la tipologia dels problemes detectats i diverses comparatives percentuals), diagnòstic, i possibles accions de millora, amb 5 recomanacions de com abordar el procés de millora.

Es va comptar amb una molt bona participació del PDI i PAS vinculats amb les pràctiques docents, amb un debat molt interessant i profitós.
Es va acordar elaborar una proposta de calendari del pla d’acció, per part d’un grup reduït dels presents, per després desplegar-lo amb la participació de tots el agents, en un grup més ampli, en coordinació con la Comissió de Coordinació Docent, per desenvolupar les cinc recomanacions i arribar als acords corresponents, l'aprovació dels quals es proposarà a la Comissió Permanent.

Aquesta iniciativa s’ha realitzat a proposta de la Comissió de Coordinació Docent del 14 de desembre de 2017.