Noticies EPSEVG > NotGeneral > Presentació de Projectes Multidisciplinars

Presentació de Projectes Multidisciplinars

El passat 15 de febrer va tenir lloc la presentació de Projectes Multidisciplinars de l'EPSEVG a l'Aula AA-207, la qual estava pràcticament plena.

Hi van assitir uns 20 estudiants provinents de totes les titulacions, i alguns Professors i PAS. D'entre els Professors hi havia: Balduí Blanqué, Toni Román, Marta Díaz, Sergio Sánchez, Marc Escolà,.. D'entre el PAS hi havia: Oscar de Sousa, Kenneth Colell i Toni Mayans. També hi havia l'exalumne de la titulació d'Informàtica Alejandro Jurnet.

El Cap d'Estudis, a l'inici de la sessió, va explicar que es vol aprofitar el potencial que ens dóna la diversitat de titulacions de l'EPSEVG per a realitzar TFGs multidisciplinars, vinculats en tant que sigui possible a les empreses, de la mateixa manera que es fa amb els de l'EPS, però ara en l'àmbit local. Que és important que participin més departaments amb aquesta idea, encara que fins ara, la principal iniciativa emprant metodologies àgils és del departament d’Enginyeria Elèctrica. No hi va haver propostes d'altres departaments per realitzar projectes multidisciplinars amb altres metodologies.

Pràcticament tots els assistents ja havien estat formats per al treball en equip, amb metodologies àgils (scrum, kanban), a través de l'assignatura GEPR (Gestió de Projectes de les titulacions d'Industrials i de Disseny) o PTIN (Projecte de Tecnologies de la Informació de la titulació d'Informàtica). Es van presentar un total 6 les propostes de Projectes Multidisciplinars, per a realitzar en equip amb metodologies "Agile", per part principalment del departament d’Enginyeria Elèctrica, però també una d'Arquitectura de Computadors, i unes altres en col·laboració amb els STL (Serveis Tècnics de Laboratori). 

Balduí Blanqué va comentar la informació prèvia que ja tenia de la majoria dels assistents (titulacions, dedicació, disponibilitat, adreça de correu electrònic...) i va explicar als estudiants el procés per inscriure's als projectes, i com havien de treballar en els mateixos. Acabant la sessió es va realitzar l'assignació d'estudiants de forma preliminar als projectes. El dimarts 20 de febrer a les 15.30 h. es realitzaran les assignacions finals.

També es va aprofitar per explicar el nou Projecte Emprèn d'UPC que pretén ajudar als estudiants a iniciar la seva startup.